Bản mẫu:Anime News Network

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Anime News Network ({{{type}}}) tại từ điển bách khoa của Anime News Network

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là bản mẫu dùng để tự động tạo một liên kết từ trang từ điển bách khoa về anime và manga của Anime News Network (ANN) đến bài viết. Không dùng bản mẫu này để tạo chú thích. Về thực tế, từ điển bách khoa của Anime News Network không phải là một nguồn đáng tin cậy, vì bất cứ ai có thể chỉnh sửa từ điển mà ít khi kiểm tra lại thông tin thêm vào.

Hướng dẫn[sửa mã nguồn]

  1. Truy cập vào animenewsnetwork.com/encyclopedia và tìm kiếm tên tác phẩm/người/công ty cần tìm.
  2. Truy cập vào liên kết dẫn đến trang từ điển về tác phẩm/người/công ty đó của ANN. Hãy chắc chắn bạn nhấp vào đường liên kết chính xác.
  3. URL của trang từ điển hiển thị như sau: http://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/anime.php?id=id, trong đó id là một dãy số tự nhiên.
  4. Thêm văn bản * {{Anime News Network|type|id}} vào đề mục Liên kết ngoài trong bài viết Wikipedia tương ứng với tác phẩm/người/công ty đó ; type là nội dung mà trang từ điển viết về (manga, anime, công ty,...) và id là dãy số trong URL.

Sử dụng[sửa mã nguồn]

Sử dụng như sau:

* {{Anime News Network|type|id|title}}
  • type: có thể là manga, manhwa, manhua, anime, ova, movie, people, companymagazine. Trường hợp khác là people (dùng cho bài viết về người).
  • id: dãy số nằm bên cạnh ?id= trong URL trên trang ANN.
  • title: sử dụng nếu tựa đề của trang từ điển ANN không trùng với tựa đề của bài viết Wikipedia. Nếu trùng nhau thì để trống.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Kết quả
{{Anime News Network|manga|1598|Naruto}} Naruto (manga) tại từ điển bách khoa của Anime News Network
{{Anime News Network|anime|1825|Naruto}} Naruto (anime) tại từ điển bách khoa của Anime News Network
{{Anime News Network|ova|3499|Naruto Special: Akaki Yotsuba no Clover o Sagase}} Naruto Special: Akaki Yotsuba no Clover o Sagase (OVA) tại từ điển bách khoa của Anime News Network
{{Anime News Network|movie|3381|Naruto The Movie: Ninja Clash in the Land of Snow}} Naruto The Movie: Ninja Clash in the Land of Snow (film) tại từ điển bách khoa của Anime News Network
{{Anime News Network|people|8036|Masashi Kishimoto}} Masashi Kishimoto tại từ điển bách khoa của Anime News Network
{{Anime News Network|company|4552|Viz Media}} Viz Media tại từ điển bách khoa của Anime News Network
{{Anime News Network|magazine|6004|Chorus}} Chorus tại từ điển bách khoa của Anime News Network
{{Anime News Network|manhwa|5481|iD_eNTITY}} iD_eNTITY (manhwa) tại từ điển bách khoa của Anime News Network