Bản mẫu:Areadisp

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiêu bản con này hiển thị giá trị diện tích trong một dòng của infobox chính. Nó được nhúng vào do đó:

{{areadisp|unit_pref|AREAsqmi|AREAkm2|area_magnitude|LINK|subdivision_name}}

trong đó AREAsqmiAREAkm2 là giá trị diện tích được hiển thị (có thể trống để tự động đổi nếu cái kia là số bình thường), LINK được thiết lập nếu đơn vị được liên kết wiki, và các tham số khác được lấy từ Template:Infobox Settlement.

Whether the metric or imperial value is displayed first depends on the value of subdivision_name (usually the country name) and unit_pref (which can be set to Imperial to force imperial-first display). The default for non-US non-UK countries is metric first.

Example: {{areadisp|Đế quốc|42| | |lk|Canada}} produces 42 mi² (108,8 km²)