Bước tới nội dung

Bản mẫu:Bán kính Mặt Trăng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

RL

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

 • {{Bán kính Mặt Trăng}}RL
 • {{Bán kính Mặt Trăng|hàng chục}}hàng chục RL (ngăn không cho ngắt dòng trong đoạn văn bản có khoảng trắng)

Thông thường, cú pháp hay được sử dụng như:

 • {{Bán kính Mặt Trăng|2,58{{e|4}}}}2,58×104 RL
 • {{Bán kính Mặt Trăng|{{val|13|1|-2|e=7}}}}13+1
  −2
  ×107
   RL

Ngoài ra, còn có thể sử dụng:

 • {{val|12|e=8|u=Lunar radius}}12×108 RL

Tùy chọn[sửa mã nguồn]

Để gắn liên kết đến Bán kính Mặt Trăng, hãy sử dụng tham số |link=yes (hoặc |link=y):

 • {{Bán kính Mặt Trăng|link=yes}}RL

Ngoài ra, còn có thể sử dụng:

 • {{val|12|e=8|ul=Lunar radius}}12×108 RL

Để thay đổi chỉ số dưới mặc định "L" sang "☾", hãy sử dụng tham số |sym=yes (hoặc |sym=y):

 • {{Bán kính Mặt Trăng|sym=yes}}R

Xem thêm[sửa mã nguồn]