Bản mẫu:Bản mẫu điều hướng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
So sánh các bản mẫu điều hướng
Bản mẫu Đóng mở Màu tiêu đề Hình Nhóm Tham số
style (body)
{{Hộp điều hướng}} collapsible navbox Trái/phải nội dung
{{Navbox with collapsible groups}} collapsible navbox Trái/phải nội dung và/hoặc
trong mỗi danh sách
{{Navbox with columns}} collapsible navbox Trái/phải các cột Không
Thuộc tính collapsible
Kiểu Lớp CSS JavaScript Đóng khi Tùy chỉnh
trạng thái ban đầu
Lồng vào nhau
Bảng đóng mở mw-collapsible Định nghĩa trong Common.js 2 hoặc nhiều hộp autocollapse trong trang