Bản mẫu:Bản mẫu xóa nhanh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này là một điều hướng trợ giúp liệt kê tất cả các bản mẫu được sử dụng để gắn thẻ bài viết cho xóa nhanh.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

  • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
  •  {{Bản mẫu xóa nhanh |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Bản mẫu xóa nhanh |all}}  (tức là không có "expanded=").
  • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
  •  {{Bản mẫu xóa nhanh |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Bản mẫu xóa nhanh |tên danh sách}}
  • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • chung, bài viết, đổi hướng, tập tin, thể loại, thành viên, bản mẫu, cổng thông tin, khác

Xem thêm[sửa mã nguồn]