Bản mẫu:Bản mẫu xóa nhanh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này là một điều hướng trợ giúp liệt kê tất cả các bản mẫu được sử dụng để gắn thẻ bài viết cho xóa nhanh.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này bao gồm danh sách đóng mở.

  • Để thiết lập nó để hiển thị tất cả các danh sách khi nó xuất hiện (tức là tất cả các danh sách được mở rộng), sử dụng:
  •  {{Bản mẫu xóa nhanh |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Bản mẫu xóa nhanh |all}}  (tức là bỏ qua "expanded=").
  • Để thiết lập nó để hiển thị một danh sách cụ thể trong khi phần còn lại đóng mở vẫn giữ (tức là ẩn ngoài đề mục của họ), sử dụng:
  •  {{Bản mẫu xóa nhanh |expanded=listname}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Bản mẫu xóa nhanh |listname}}
  • …nơi listname là một trong những điều sau đây (không bao gồm bất kỳ quotemarks):
  • chung, bài viết, đổi hướng, tập tin, thể loại, thành viên, bản mẫu, cổng thông tin, khác

Xem thêm[sửa mã nguồn]