Bản mẫu:Bản mẫu xử lý chuỗi kí tự

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Add {{String-handling templates}} to the bottom of a documentation page of a template listed in the navbox.

Cách quản lý tùy chọn đóng mở nhóm/đoạn của bản mẫu này
 • Bản mẫu này bao gồm các nhóm/đoạn đóng mở được. Khi bản mẫu được hiển thị lần đầu, một trong các nhóm/đoạn này có thể được đặt là hiện ("mở") còn các nhóm/đoạn khác vẫn sẽ bị ẩn ("đóng") ngoại trừ thanh tiêu đề. Để làm được điều này, hãy thêm tham số |name trong đó name là một trong các từ sau để xác định các nhóm/đoạn (không bao gồm các dấu nháy):
  • trim
  • IRL
  • anlys/tech

Trạng thái hiển thị ban đầu: hiện tại mặc định là expanded

Để thiết lập trạng thái hiển thị ban đầu của bản mẫu, sử dụng tham số |state= như sau:

 • |state=collapsed: {{Bản mẫu xử lý chuỗi kí tự|state=collapsed}} để hiển thị bản mẫu ở trạng thái đóng, nghĩa là thu gọn về thanh tiêu đề
 • |state=expanded: {{Bản mẫu xử lý chuỗi kí tự|state=expanded}} để hiển thị bản mẫu ở trạng thái mở, nghĩa là hiện ra đầy đủ
 • |state=autocollapse: {{Bản mẫu xử lý chuỗi kí tự|state=autocollapse}}
  • hiển thị bản mẫu thu gọn về thanh tiêu đề nếu có một hoặc nhiều {{hộp điều hướng}}, {{thanh bên}}, hay các bảng khác trên trang cũng có thuộc tính đóng mở
  • hiển thị bản mẫu đầy đủ nếu không có mục nào khác trên trang có thuộc tính đóng mở

Nếu tham số không được chỉ định, trạng thái hiển thị mặc định ban đầu của bản mẫu sẽ là expanded (xem tham số |state= trong mã bản mẫu).

See also[sửa mã nguồn]