Bản mẫu:Bản mẫu xử lý chuỗi kí tự

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Tùy chọn đóng mở bản mẫu

Thay đổi trạng thái đóng/mở của bản mẫu
Để quy định trạng thái đóng mở ban đầu của bản mẫu lúc trang được tải, hãy sử dụng thêm một tham số như sau:

{{Bản mẫu xử lý chuỗi kí tự|state=collapsed}} hoặc {{Bản mẫu xử lý chuỗi kí tự|state=uncollapsed}} để khởi tạo bản mẫu, lần lượt ở trạng thái đóng (thu gọn lại) hoặc mở (hiện ra đầy đủ).
{{Bản mẫu xử lý chuỗi kí tự|state=autocollapse}} để đóng bản mẫu chỉ khi có các bản mẫu cùng loại khác xuất hiện ở trang đó.

Nếu không được chỉ định, trạng thái mặc định ban đầu của bản mẫu này sẽ là autocollapse.

Tùy chọn đóng mở các nhóm

Bản mẫu này là một bản mẫu điều hướng với các nhóm đóng mở được (navbox with collapsible groups). Để khởi tạo bản mẫu ở trạng thái mở (bung ra) một nhóm nào đó và đóng (giấu đi) các nhóm còn lại, sử dụng tham số |selected= và đặt nó bằng tên của nhóm cần mở:

{{Bản mẫu xử lý chuỗi kí tự|selected=trim}} hoặc
{{Bản mẫu xử lý chuỗi kí tự|selected=IRL}} hoặc
{{Bản mẫu xử lý chuỗi kí tự|selected=anlys/tech}}