Bản mẫu:Bản mẫu xử lý chuỗi kí tự

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
Tùy chọn đóng mở bản mẫu

Kiểu hiển thị mặc định: hiện tại mặc định là autocollapse

Để thiết lập kiểu hiển thị ban đầu của bản mẫu này, hãy sử dụng thêm một trong các tham số |state= như sau:

  • |state=collapsed: {{Bản mẫu xử lý chuỗi kí tự|state=collapsed}} để hiển thị bản mẫu ở trạng thái đóng, nghĩa là ẩn ngoài thanh tiêu đề của nó
  • |state=expanded: {{Bản mẫu xử lý chuỗi kí tự|state=expanded}} để hiển thị bản mẫu ở trạng thái mở rộng, nghĩa là hiển thị đầy đủ
  • |state=autocollapse: {{Bản mẫu xử lý chuỗi kí tự|state=autocollapse}}
    • hiển thị bản mẫu được thu gọn về thanh tiêu đề nếu có một {{thanh điều hướng}}, một {{thanh bên}}, hoặc một số bảng khác trên trang có thuộc tính thu gọn
    • hiển thị bản mẫu trong trạng thái mở rộng của nó nếu không có mục nào có thể thu gọn khác trên trang

Nếu tham số |state= trong bản mẫu trên trang này không được thiết lập, khả năng hiển thị ban đầu của bản mẫu được lấy từ tham số |default= trong bản mẫu Tùy chọn đóng mở. Đối với bản mẫu trên trang này, hiện tại đang có giá trị autocollapse.

Tùy chọn đóng mở các nhóm

Bản mẫu này là một bản mẫu điều hướng với các nhóm đóng mở được (navbox with collapsible groups). Để khởi tạo bản mẫu ở trạng thái mở (bung ra) một nhóm nào đó và đóng (giấu đi) các nhóm còn lại, sử dụng tham số |selected= và đặt nó bằng tên của nhóm cần mở:

{{Bản mẫu xử lý chuỗi kí tự|selected=trim}} hoặc
{{Bản mẫu xử lý chuỗi kí tự|selected=IRL}} hoặc
{{Bản mẫu xử lý chuỗi kí tự|selected=anlys/tech}}