Bản mẫu:Bảng chú giải thuật ngữ Wikipedia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu

Sử dụng

Đặt {{Bảng chú giải thuật ngữ Wikipedia}} trên các trang của các mục được liên kết từ Wikipedia:Từ điển thuật ngữ.

Bản mẫu thêm trang vào Thể loại:Mục chú giải thuật ngữ Wikipedia