Bước tới nội dung

Bản mẫu:Bảng thông tin tiền tệ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bảng thông tin tiền tệ
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Bảng thông tin tiền tệ
|iso_code = <--! Mã ISO -->
|issuing_authority = <--! Ngân hàng trung ương -->
|issuing_authority_website= <--! Website ngân hàng trung ương -->
|date_of_introduction = <--! Ngày ra đời -->
|date_of_introduction_source=<--! Nguồn  -->
|using_countries = <--! Quốc gia -->
|unofficial_users= <--! Quốc gia không chính thức  -->
|inflation_rate= <--! lạm phát  -->
|inflation_source_date= <--! nguồn  -->
|inflation_method= <--! phương thức -->
|ERM_since= <--! Tham gia Cơ chế định tỷ giá hối đoái châu Âu từ -->
|ERM_withdraw= <--! rút ra Cơ chế định tỷ giá hối đoái châu Âu từ  -->
|ERM_fixed_rate_since= <--! Tỷ giá cố định từ  -->
|euro_replace_non_cash= 
|euro_replace_cash= 
|ERM_fixed_rate= 
|ERM_band= 
|pegged_with= 
|pegged_by = 
|symbol= <--! Ký hiệu  -->
|symbol_subunit_1 = 
|symbol_subunit_2 = 
|symbol_subunit_3 = 
|symbol_subunit_4 = 
|symbol_subunit_5 = 
|nickname = <--! tên khác -->
|nickname_subunit_1 = 
|nickname_subunit_2 = 
|nickname_subunit_3 = 
|nickname_subunit_4 = 
|nickname_subunit_5 = 
|printer= <--! nơi in tiền -->
|value = <--! hối đoái  -->
|printer_website = 
|mint = <--! nơi đúc tiền  -->
|mint_website = 
}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]