Bản mẫu:Bảng thông tin tiền tệ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Bảng thông tin tiền tệ
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Bảng thông tin tiền tệ
|iso_code = 
|issuing_authority = <--! Ngân hàng trung ương -->
|issuing_authority_website= <--! Website ngân hàng trung ương -->
|date_of_introduction = <--! Ngày ra đời -->
|date_of_introduction_source=<--! Nguồn  -->
|using_countries = <--! Quốc gia -->
|unofficial_users= <--! Quốc gia không chính thức  -->
|inflation_rate= <--! lạm phát  -->
|inflation_source_date= <--! nguồn  -->
|inflation_method= <--! phương thức -->
|ERM_since= <--! Tham gia Cơ chế định tỷ giá hối đoái châu Âu từ -->
|ERM_withdraw= <--! rút ra Cơ chế định tỷ giá hối đoái châu Âu từ  -->
|ERM_fixed_rate_since= <--! Tỷ giá cố định từ  -->
|euro_replace_non_cash= 
|euro_replace_cash= 
|ERM_fixed_rate= 
|ERM_band= 
|pegged_with= 
|pegged_by = 
|symbol= <--! Ký hiệu  -->
|symbol_subunit_1 = 
|symbol_subunit_2 = 
|symbol_subunit_3 = 
|symbol_subunit_4 = 
|symbol_subunit_5 = 
|nickname = <--! tên khác -->
|nickname_subunit_1 = 
|nickname_subunit_2 = 
|nickname_subunit_3 = 
|nickname_subunit_4 = 
|nickname_subunit_5 = 
|printer= <--! nơi in tiền -->
|value = <--! hối đoái  -->
|printer_website = 
|mint = <--! nơi đúc tiền  -->
|mint_website = 
}}

Xem thêm[sửa mã nguồn]