Bản mẫu:BQV

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Ví dụ (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)

Tài liệu bản mẫu

Đây là một bản mẫu liên kết thành viên để sử dụng bên trong trên Wikipedia.

Cách sử dụng

Tên thành viên có thể được xác định thông qua tham số được đặt tên hoặc không được đặt tên, ví dụ

  • {{BQV|User=USERNAME}} hoặc
  • {{BQV|USERNAME}}

Các ví dụ

Trong trường hợp tên thành viên có chứa ký hiệu =, cú pháp cũ nên được sử dụng, ví dụ:

Các tham số

  • User is a required parameter, e.g. |User=Jimbo Wales.
  • small causes a smaller text to be used, e.g. |small=yes.

Bản mẫu liên kết không gian thành viên

Bản mẫu thông tin thành viên cung cấp thông tin liên kết cho một thành viên; họ tương tự như chữ ký, nhưng thường cung cấp thêm thông tin, và có thể được sử dụng bởi những thành viên khác. Danh sách:

Thành viên giới thiệu là Thành viên:Ví dụ