Bản mẫu:Biết trước nội dung

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Phần sau đây có thể cho bạn biết trước nội dung của tác phẩm.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Được sử dụng để thông báo cho người dùng biết trước rằng phần sau của trang chức thông tin tiết lộ tóm tắt hay toàn bộ nội dung của Tác phẩm

Thường được sử dụng cho các trang tác phẩm truyện, phim, sách,....

Hướng dẫn quan trọng: Do vấn đề không xác định được lúc nào nên cần dùng bản mẫu này trong các trang phim chiếu rạp. Nên thống nhất lại sẽ dùng bản mẫu này khi phim đang chiếu rạp ở Việt Nam và được gỡ khỏi bài viết nếu đã hết chiếu rạp.

Để đặt bản mẫu này vào trang cần thêm, chỉnh sửa trang cần thêm, nhập dòng sau vào nơi cần thêm trên trang, chú ý bản mẫu này đặt truớc phần nội dung tác phẩm.

{{{Biết trước nội dung}}}

Sau khi thêm bản mẫu này, hãy thêm bản mẫu Hết phần biết trước nội dung ở cuối phần nội dung tác phẩm.
* Chú ý: Bắt buộc phải thêm vì để khi người dùng nhấn vào "chuyển qua phần tiếp theo" thì sẽ tự động chuyển sang phần không có nội dung sau bản mẫu {{Hết phần biết trước nội dung}}, không thêm thì link "chuyển qua phần tiếp theo" sẽ không hoạt động.

Xem {{Hết phần biết trước nội dung}} để biết cách thêm.

Xem thêm[sửa mã nguồn]

{{Hết phần biết trước nội dung}}