Bản mẫu:Big

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

{{{1}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Từ khi <big>...</big> đã lỗi thời, bản mẫu này có thể được sử dụng để thay thế cho đánh dấu bản trình bày.

Bản mẫu chỉ có một tham số: văn bản cần phóng to.

  • {{big|văn bản cần phóng to}}

Nếu tham số trong bản mẫu chứa ký tự "=" (dấu bằng) thì nó phải được thực hiện như sau:

  • {{big|1=văn bản cần phóng to}}

hoặc ký tự "=" phải được thay thế bằng &#61;.

Bản mẫu này tương thích với {{IPA}}, và các bản mẫu tương tự:

  • {{big|{{IPA|ὡ}}}}

Ví dụ về cách sử dụng thông thường:

  • Blah blah blah {{big|æ}} versus {{big|œ}} blah blah.

Sẽ thành:

  • Blah blah blah æ versus œ blah blah.

Bản mẫu:Big/TemplateData

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Bản mẫu kích thước phông chữ
Bản mẫu Kích thước Ngữ nghĩa Mẫu
{{small}} 85% <small> HHHHH
{{smaller}} 90% none HHHHH
{{resize}} 90% none HHHHH
{{midsize}} 92% none HHHHH
none 100% none HHHHH
{{larger}} 110% none HHHHH
{{big}} 120% <big> HHHHH
{{large}} 128% none HHHHH
{{huge}} 180% none HHHHH
{{resize|x%}} tùy chỉnh none
{{font|size=x%}} tùy chỉnh none