Bản mẫu:Bo

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Giá trị:

  • c hoặc q dành cho đánh vần theo âm quy ước (convention)
  • t với tên theo ký tự Tây Tạng
  • w cho chuyển tự của tên Tây Tạng theo roman hóa Wylie
  • z dành cho phiên âm theo Bính âm tiếng Tạng của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Zangwen Pinyin)
  • l dành cho phiên âm theo tiếng địa phương Lhasa, viết theo Bảng mẫu tự ngữ âm quốc tế

Hiện tại, thành phần bắt buộc duy nhất đó là định dạng sẽ tắt nếu bạn không có giá trị cho t hoặc w (Sử dụng Tiêu bản:bo-wo để gồm luôn Bính âm Tây Tạng). Chú ý rằng "c" (hoặc "q") hiện không hoạt động do vấn đề về định dạng. Chỉ thêm phát âm quy ước như một phần giá trị cho "t", cách biệt với phát âm Tây Tạng bằng dấu phẩy.

Ví dụ:

'''Vimalamitra''' ({{bo|t=Drime Shenyen, དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་|w=Dri-med Bshes-gnyen|z=Chimê Xênyên|l=ʈʂʰímeʔ ɕéɲẽ|lang=yes}})

cho ra:

Vimalamitra (Tiếng Tạng chuẩn: Drime Shenyen, དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་; Wylie: Dri-med Bshes-gnyen; ZWPY: Chimê Xênyên; phương ngữ Lhasa IPA: [ʈʂʰímeʔ ɕéɲẽ])