Bản mẫu:Break

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Thay thế <br /> khi không thích hợp dùng mã này, ví dụ các trường hợp hiếm mà cần phải lặp lại <br /><br /> đó sẽ được "cố định" theo bốt.

Cũng tránh mã HTML trong các bài viết.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

  • {{break}} = một <br />
  • {{break|5}} = <br /><br /><br /><br /><br />

Tham số có thể là số nguyên bất kỳ.

{{brk}}{{crlf}} cũng được trang đổi hướng (viết tắt), và có thể được sử dụng để thay thế.

Xem thêm[sửa mã nguồn]