Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Tập tin

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu

Sử dụng

  • Bản mẫu này cung cấp thông báo sửa đổi cho tất cả trang tập tin. Chỉ có bảo quản viên mới có thể sửa được bản mẫu này.
  • Thông báo này không được hiển thị nếu trang không tồn tại.

Ẩn thông báo

Bản mẫu này được đánh dấu bằng id CSS và tên lớp CSS ".file-namespace-editnotice", để các biên tập viên có thể áp dụng CSS tùy chỉnh riêng nếu muốn, như việc ẩn nó (Xem en:WP:CSSHIDE để biết thêm chi tiết). Để ẩn thông báo, thêm:

#file-namespace-editnotice { display: none !important; }

vào Special:Mypage/skin.css, mà nó đổi hướng đến trang giao diện CSS hiện tại của bạn (mở tab/cửa sổ mới để xem).