Bản mẫu:Cây phả hệ Walton

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Samuel Robson (Rob) Walton
(sinh 1944)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 con
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carolyn Funk (ly dị)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John Thomas Walton
(8 tháng 10 năm 1946 – 27 tháng 6 năm 2005)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luke Walton
 
 
 
 
 
 
Samuel Moore (Sam) Walton
(29 tháng 3 năm 1918 – 6 tháng 4 năm 1992)
 
 
Christy Walton
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helen Robson Kemper
(3 tháng 12 năm 1919 – 19 tháng 4 năm 2007)
 
 
Alice Louise Walton
(sinh 7 tháng 10 năm 1949)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
không rõ (ly dị)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
James Carr (Jim) Walton
(sinh 1948)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 con
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lynne McNabb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ann Walton Kroenke
(sinh 1949)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josh Kroenke
 
 
 
 
 
 
James Lawrence (“Bud”) Walton
(20 tháng 12 năm 1921 – 21 tháng 3 năm 1995)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whitney Kroenke Burditt
 
 
 
 
 
 
 
 
Audrey Walton
 
 
E. Stanley Kroenke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nancy Walton Laurie
(sinh 1952)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elizabeth Paige Laurie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bill Laurie