Bản mẫu:Cơ học cổ điển

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu:Classical mechanics

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

 • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
 •  {{Cơ học cổ điển |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Cơ học cổ điển |all}}  (tức là không có "expanded=").
 • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
 •  {{Cơ học cổ điển |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Cơ học cổ điển |tên danh sách}}
 • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • branches
  • fundamental concepts
  • formulations
  • core
  • rotational
  • scientists
 • On this page, the template has been set to display all its contents (i.e. {{Classical mechanics |all}}).