Bản mẫu:Cần biên tập

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

Chép đoạn mã sau vào trang

{{cần biên tập}}

Đối với bài có chủ đề phổ biến như toán học, sinh học, bóng đá, lịch sử....., sử dụng thêm tham số chủ đề để bài được xếp vào thể loại tương ứng. Ví dụ:

{{cần biên tập|toán học}}

Sau khi thêm bản mẫu này, nên thêm thông báo trên trang thảo luận của bài viết mô tả những gì bạn muốn chuyên gia giải quyết. Các thẻ này có thể bị loại bỏ nếu không giải thích được lý do thêm vào.