Bản mẫu:Cần cập nhật trong dòng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

[Cần cập nhật]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Usage[sửa mã nguồn]

Cú pháp Kết quả
{{Update inline|date=tháng 10 2022}}
{{Update inline|?=yes|date=tháng 10 2022}}
{{Update inline|reason=But they never mentioned it again...|date=tháng 10 2022}}
{{Update inline|reason=Does this still hold after so many years?|?=yes|date=tháng 10 2022}}

TemplateData[sửa mã nguồn]

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Cần cập nhật trong dòng

Bản mẫu này chỉ nên được thêm vào để xác định một câu cần được cập nhật.

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Datedate

Thời điểm mà bản mẫu này được thêm vào. (Input: Monthname Year)

Giá trị tự động
{{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}}
Chuỗi dàikhuyên dùng
Reasonreason

Tóm tắt lý do.

Mặc định
Thông tin này cần được cập nhật.
Chuỗi dàitùy chọn
??

Thêm dấu'?' vào cuối văn bản được tạo ra để tỏ ý định là mình không chắc có cần cập nhật (tham số: yes)

Chuỗi dàitùy chọn

See also[sửa mã nguồn]