Bản mẫu:Cần nhiều trích dẫn trong bài hơn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Để thêm bản mẫu này vào một bài viết, hãy sao chép và dán:

hoặc

Cả hai tùy chọn đều cho kết quả đầu ra giống nhau.

Đối với phần cụ thể[sửa mã nguồn]

Một tham số không có tên tùy chọn:

sẽ thay đổi từ "bài viết" trong "Bài viết này...", ví dụ: {{Cần nhiều trích dẫn trong bài hơn|Danh sách}} hoặc {{Cần nhiều trích dẫn trong bài hơn|Bảng}}. Khi sử dụng theo cách này, bản mẫu không thể được đặt trong phần "Tham khảo".

Phân loại[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này sẽ thêm bài viết vào Thể loại:Bài viết thiếu trích dẫn trong văn bản.

Bản mẫu cũng có tham số tùy chọn |BLP=. Nếu giá trị được đặt là yes, điều này sẽ chỉ ra rằng bài viết là một bài về tiểu sử người đang sống.

Xem thêm[sửa mã nguồn]

  • {{No footnotes}} – cho các bài viết có đủ nguồn nhưng không có trích dẫn trong văn bản
  • {{Chú thích trong bài}} – cho các bài viết không đủ nguồn
  • {{Không nguồn}} – cho các bài viết hoàn toàn không nguồn