Bản mẫu:Cb-attack

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Stop icon

Vui lòng không thêm nội dung hoặc tạo các trang liên quan đến bạo lực, đe dọa, hoặc chê bai chủ đề của nó. Trang và tệp như thế không thể được tồn tại trên Wikipedia và sẽ nhanh chóng bị xóa. Người dùng tạo hoặc thêm tài liệu đó sẽ bị chặn khỏi việc chỉnh sửa Wikipedia. Cảm ơn bạn.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng:

{{subst:Cb-attack}}
{{subst:Cb-attack||Văn bản bổ sung}} hoặc {{subst:Cb-attack|2=Văn bản bổ sung}} thêm văn bản vào trên phần cuối của tin nhắn thay cho "Cảm ơn bạn"
  • Nhớ thế bản mẫu bằng cách dùng {{subst:Cb-attack}} thay vì {{Cb-attack}}.
  • Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm bài viết và một số Văn bản bổ sung ở cuối bản mẫu. Nếu bài viết hoặc Văn bản bổ sung bao gồm một URL hoặc bất kỳ thứ gì bao gồm một dấu bằng ("="), nó có thể phá vỡ chức năng của trình phân tích cú pháp trừ khi bạn đặt tiền tố bài viết hoặc văn bản có một tham số bản mẫu được đặt tên. Dùng "1=" nếu bài viết chứa một dấu bằng và sử dụng "2=" nếu Văn bản bổ sung chứa một dấu bằng (chẳng hạn như URL).