Trang bản mẫu bị khóa vô hạn

Bản mẫu:Cb-create2

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Information icon Vui lòng kiềm chế việc tạo các bài viết không phù hợp vào Wikipedia, việc làm như vậy là không phù hợp với quy định của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về việc tạo bài viết, bạn có thể đọc bài viết đầu tiên của bạn; bạn cũng có thể sử dụng Article Wizard. Nếu bạn muốn thử nghiệm sửa đổi, vui lòng sử dụng chỗ thử. Cảm ơn bạn.


Tài liệu bản mẫu

Sử dụng:

{{subst:Cb-create2}}
{{subst:Cb-create2|bài viết}} khi cần đề cập đến bài viết
{{subst:Cb-create2|bài viết|nội dung cần nói thêm}} thêm nội dung vào cuối đoạn tin nhắn thay vì chỉ để lại lời "Cảm ơn"
  • Luôn nhớ thay thế bản mẫu bằng cách sử dụng cú pháp {{subst:Cb-create2}} thay vì {{cb-create2}}.
  • Bản mẫu này dùng parser function. Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm bài viết và một số văn bản bổ sung vào cuối bản mẫu.


  • Một phần của loạt bản mẫu cảnh báo thành viên cb-create
    Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 4im
    {{cb-create1}} {{cb-create2}} {{cb-create3}} {{cb-create4}} {{cb-create4im}}