Bản mẫu:Cb-npa1

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Information icon Chào bạn, tôi là Ví dụ. Tôi thấy bạn đã thêm một hoặc nhiều bình luận vi phạm Thái độ văn minh, và nó đã bị xóa. Wikipedia được xây dựng trên sự hợp tác; vì vậy, chúng ta cần ứng xử lịch sự và tôn trọng lẫn nhau. Nếu có câu hỏi, bạn có thể để lại tin nhắn trên trang thảo luận của tôi. Cảm ơn bạn.

Tài liệu bản mẫu

Sử dụng:

{{subst:Cb-npa1}}
{{subst:Cb-npa1|bài viết}} khi cần đề cập đến bài viết
{{subst:Cb-npa1|bài viết|nội dung cần nói thêm}} thêm nội dung vào cuối đoạn tin nhắn thay vì chỉ để lại lời "Cảm ơn"
  • Luôn nhớ thay thế bản mẫu bằng cách sử dụng cú pháp {{subst:Cb-npa1}} thay vì {{cb-npa1}}.
  • Bản mẫu này dùng parser function. Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm bài viết và một số văn bản bổ sung vào cuối bản mẫu.Một phần của loạt bản mẫu cảnh báo thành viên cb-npa
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 4im
{{cb-npa1}} {{cb-npa2}} {{cb-npa3}} {{cb-npa4}} {{cb-npa4im}}