Bản mẫu:Cb-redirect1

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Hoan nghênh bạn đến với Wikipedia tiếng Việt. Wikipedia chào đón mọi người tham gia xây dựng một bách khoa toàn thư mở, nhưng một trong các sửa đổi đổi hướng mà bạn vừa thực hiện được xem là thiếu tính xây dựng, và đã bị lùi sửa. Vui lòng tham khảo thêm tại trang chào mừng để hiểu thêm về cách đóng góp cho bách khoa toàn thư mở này. Cảm ơn bạn.


Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Sử dụng:

{{subst:Cb-redirect1}}
{{subst:Cb-redirect1|article}} khi cần đề cập đến article
{{subst:Cb-redirect1|article|nội dung cần nói thêm}} thêm nội dung vào cuối đoạn tin nhắn thay vì chỉ để lại lời "Cảm ơn"
  • This template has been carefully designed based on guidelines by the user warnings project.
  • Please discuss the general visual appearance of these templates (for example, the image in the top-left corner) on the user warning talk page.
  • Please refer to the index of message templates before using any template on user talk pages to warn a user. Applying the best template available for your purpose may help reduce confusion from the message you are sending.
  • Please remember to substitute the template using {{subst:Cb-redirect1}} rather than {{cb-redirect1}}.
  • This template uses a parser function. To give greater detail to your message, you may add the article and some additional text to the end of the template.


Một phần của loạt bản mẫu cảnh báo thành viên cb-redirect
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 4im
{{cb-redirect1}} {{cb-redirect2}} {{cb-redirect3}} {{cb-redirect4}} {{cb-redirect4im}}