Bước tới nội dung

Bản mẫu:Cb-test3

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Hãy dừng thực hiện các sửa đổi thử nghiệm lên Wikipedia. Nó được xem là phá hoại, theo chính sách của Wikipedia, có thể dẫn đến việc cấm sửa đổi. Nếu bạn muốn thử biên tập lại, vui lòng sử dụng chỗ thử.


Tài liệu bản mẫu

Sử dụng:

{{subst:Cb-test3}}
{{subst:Cb-test3|bài viết}} khi cần đề cập đến bài viết
{{subst:Cb-test3|bài viết|nội dung cần nói thêm}} thêm nội dung vào cuối đoạn tin nhắn
  • Luôn nhớ thay thế bản mẫu bằng cách sử dụng cú pháp {{subst:Cb-test3}} thay vì {{cb-test3}}.
  • Bản mẫu này dùng parser function. Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm bài viết và một số văn bản bổ sung vào cuối bản mẫu.Một phần của loạt bản mẫu cảnh báo thành viên cb-test
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 4im
{{cb-test1}} {{cb-test2}} {{cb-test3}} Dùng {{cb-ph4}} K. có sẵn