Bản mẫu:Cb-tpv3

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Warning icon Đề nghị dừng việc sửa đổi thiếu tính xây dựng. Nếu tiếp tục xoá hay sửa đổi ý kiến ​​trang thảo luận hợp pháp, bạn có thể sẽ bị cấm sửa đổi.


Tài liệu bản mẫu

Sử dụng:

{{subst:Cb-tpv3}}
{{subst:Cb-tpv3|bài viết}} khi cần đề cập đến bài viết
{{subst:Cb-tpv3|bài viết|nội dung cần nói thêm}} thêm nội dung vào cuối đoạn tin nhắn thay vì chỉ để lại lời "Cảm ơn"
  • Luôn nhớ thay thế bản mẫu bằng cách sử dụng cú pháp {{subst:Cb-tpv3}} thay vì {{cb-tpv3}}.
  • Bản mẫu này dùng parser function. Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm bài viết và một số văn bản bổ sung vào cuối bản mẫu.Một phần của loạt bản mẫu cảnh báo thành viên cb-tpv
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 4im
{{cb-tpv1}} {{cb-tpv2}} {{cb-tpv3}} {{cb-tpv4}} K. có sẵn