Bản mẫu:Cb-upv

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Constructive contributions are appreciated and strongly encouraged, but your recent edit to the userpage of another user may be considered vandalism. In general, it is considered polite to avoid substantially editing others' userpages without their permission. Instead, please bring the matter to their talk page and let them edit their user page themselves if they agree on a need to do so. Please refer to Wikipedia:User page for more information on User page etiquette. Thank you.

Tài liệu bản mẫu

Cách dùng:

{{subst:Cb-upv}}
{{subst:Cb-upv|Article}} tham khảo một article cụ thể
{{subst:Cb-upv|Article|Văn bản bổ sung}} thêm văn bản vào trên phần cuối của tin nhắn thay vì "Cảm ơn bạn"
{{subst:Cb-upv||Văn bản bổ sung}} hoặc {{subst:Cb-upv|2=Văn bản bổ sung}} cũng thêm văn bản vào trên phần cuối của tin nhắn thay cho "Cảm ơn bạn", nhưng không liên kết đến trang được quy định bởi article
  • Nhớ thế bản mẫu bằng cách dùng {{subst:Cb-upv}} thay vì {{Cb-upv}}.
  • Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm article và một số Văn bản bổ sung ở cuối bản mẫu. Nếu article hoặc Văn bản bổ sung bao gồm một URL hoặc bất kỳ thứ gì bao gồm một dấu bằng ("="), nó có thể phá vỡ chức năng của trình phân tích cú pháp trừ khi bạn đặt tiền tố article hoặc văn bản có một tham số bản mẫu được đặt tên. Dùng "1=" nếu article chứa một dấu bằng và sử dụng "2=" nếu Văn bản bổ sung chứa một dấu bằng (chẳng hạn như URL).