Bản mẫu:Chú thích/nhân

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

 

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mục đích

Bản mẫu:Chú thích/nhân có thể được xem là bộ máy để tạo các thông tin nhất quán cho các chú thích tại Wikipedia. Các bản mẫu như {{chú thích}} nhận một danh sách thông số gửi vào bản mẫu nhân này, bản mẫu nhân sẽ dùng nó tạo ra một đoạn văn bản đã được định dạng (HTML), có chứa siêu dữ liệu COinS. Siêu dữ liệu này sẽ cho phép nhiều người đọc tìm nguồn tham khảo được ghi chú dễ hơn, hoặc truy xuất chi tiết của họ cho trình quản lý tham khảo.

Sự tồn tại một bản mẫu trung tâm sẽ giúp các bản mẫu chú thích riêng rẽ dễ viết code và sửa chữa hơn, và tạo ra hình dạng thống nhất trên toàn bách khoa toàn thư.

Các bản mẫu sử dụng 'bộ máy' này

Các thay đổi tại bản mẫu này sẽ ảnh hưởng đến một số bản mẫu sử dụng nó. Danh sách các bản mẫu (đang và sẽ) sử dụng chú thích/nhân này được liệt kê dưới đây.

Chi tiết về thông số

Chú ý rằng các ví dụ dưới đây là cách dùng phổ biến của mỗi thông số, để giúp biên tập viên hiểu chức năng của bản mẫu này. Phần lớn trường hợp, sẽ không có gì là sai nếu truyền dữ liệu khác vào các tham số phía dưới nếu nó sẽ giúp tạo ra dữ liệu bạn mong muốn. Ngoại là nằm ở các thông số đi cùng với trường COinS.

 • |Ngày truy cập= ngày truy cập |URL=.
 • |Kho lưu= (lạc hậu, nên sử dụng URL gốc và Ngày lưu). Kho lưu nên chứa các chi tiết về bản sao của nguồn được lưu trữ; bản mẫu gọi sẽ truyền một chuỗi như "được lưu trữ tại nguồn lưu vào ngày 02-02-2002". URL truyền tại |URL công trình= từ đó sẽ thành URL của nguồn, hoặc URL của bản sao được lưu, tùy theo bản mẫu gọi.
 • |Ngày lưu= Ngày URL lưu
 • |URL gốc= Nếu một URL lưu khác với URL gốc, URL gốc nên được chỉ ra.
 • |Trang= trang được tham khảo trong nguồn.
 • |LK tác giả 1= tựa đề của một bài viết Wikipedia đã có về tác giả đầu tiên của nguồn tham khảo.
 • |LK tác giả 2=, |LK tác giả 3=,..., |LK tác giả 8= tựa đề của bài viết đã tồn tại của Wikipedia về tối đa là bảy tác giả phụ.
 • |Bibcode=Bibcode
 • |DOI= DOI.
 • |Ngày= ngày tác giả viết xong, nếu nó khác với ngày xuất bản.
 • |Doi hư= Ngày mà DOI bị hư
 • |Bản thứ= số hoặc tên lần tái bản, nếu không phải là lần đầu tiên; ví dụ: |Bản thứ=2
 • |Tên biên tập 1= tên (không họ) của biên tập viên đầu tiên.
 • |Tên biên tập 2=, |Tên biên tập 3=, tên (không họ) của biên tập viên thứ hai hoặc thứ ba.
 • |Họ biên tập 1= họ của biên tập viên đầu tiên.
 • |Họ biên tập 2=, |Họ biên tập 3=, |Họ biên tập 4= họ của biên tập viên thứ 2, thứ 3, và thứ 4. Thực ra người thứ 4 sẽ không được sử dụng, mà sẽ in ra và đồng nghiệp.
 • |LK biên tập 1= tựa đề của bài viết có sẵn trên Wikipedia về biên tập viên số 1.
 • |LK biên tập 2=, |LK biên tập 3= tựa đề của các bài viết có sẵn trên Wikipedia về các biên tập viên số 2 và số 3.
 • |định dạng= định dạng tập tin của nguồn, nếu không phải là dạng thông thường. Hoặc; "Toàn bộ nội dung miễn phí", "tóm tắt bài báo", hoặc mô tả tương tự
 • |Tên 1= tên riêng (không họ) của tác giả đầu tiên.
 • |Tên 2=, |Tên 3=,..., |Tên 8= tên riêng của tối đa là 7 tác giả phụ
 • |ID= các mã khác, ngoài |DOI=, |ISBN=, |ISSN=, |OCLC=, |PMID=, hoặc |PMC=.
 • |ISBN= ISBN.
 • |ISSN= ISSN xác định tạp chí.
 • |Tên công trình= Tên cụ thể, sẽ được hiển thị trong dấu ngoặc kép. Ngược với |Tựa đề=, sẽ được hiển thị in xiên. Trong vài trường hợp (như Bản mẫu:Chú thích web) người ta có thể muốn dùng Tên công trình cho tựa đề, mà hoàn toàn không dùng thông số Tựa đề.
 • |URL công trình= URL của chương hoặc mục đang tham khảo, hoặc công trình bạn đưa vào để tham khảo.
 • |Số= số tạp chí.
 • |ngôn ngữ= xác định ngôn ngữ của nguồn, nếu không phải tiếng Việt.
 • |ngày tóm lược= Ngày viết tóm lược dễ hiểu
 • |tóm lược dễ hiểu= Summary of the source in a layman-friendly journal - for instance a BBC news article about a paper in Nature.
 • |OCLC=Online Computer Library Center ID number.
 • |Khác= Other details to be inserted in a particular place
 • |PMC= PubMed Central article number for full-text free repository of an article.
 • |PMID= PubMed Unique Identifier.
 • |Tạp chí= name of the periodical, journal, or magazine. This parameter controls whether or not the template will generate a citation in the style appropriate to a periodical, journal, magazine, or other serial publication.
 • |Nơi= place where the item was created (outputs "written at location"; this parameter should not be used for location of publication; see |Nơi xuất bản=, below.
 • |Ngày xuất bản= date of publication.
 • |Nơi xuất bản= city of publication.
 • |Nhà xuất bản= name of the publisher.
 • |trích dẫn= text to be quoted from the source.
 • |Tham khảo= A reference name - if the citation is referred to using the Harvard referencing suite of templates (LINK!)
 • |Phân tách= specifies the punctuation mark used to separate fields. This usually defaults to a period, but may occasionally be a comma. For technical reasons, the template will malfunction if a semicolon is passed as a separator. To circumvent this, the calling template should encode semicolons:
|Phân tách = {{#ifeq:{{{separator}}}|;|;|{{{separator|!}}}}} (Replace the exclamation mark with a default separator, if one different to a period is desired.)
 • |Series= series of which this periodical is a part.
 • |Họ 1= first author's surname or last name.
 • |Họ 2=, |Họ 3=,..., |Họ 9= up to eight additional authors’ surnames or last names. The ninth is not actually used, but causes et al. to be generated.
 • |Tựa đề= Title, to be displayed in italics after |Tên công trình=. Used, for example, when citing the title of a book; the chapter title would be passed to IncludedWorkTitle
 • |Dịch xiên= Translated italicized title, in case the original title is in a foreign language. Can be used in conjunction with TransTitle, e.g. for book and chapter title, respectively. This translated string will appear in square brackets, following the italicized book title, with the same URL link.
 • |Dịch tựa đề= Translated title, in case the original title is in a foreign language. The translated title will appear inside square brackets, enclosed within the quotation marks of the IncludedWorkTitle.
 • |URL= Uniform Resource Locator of an online location where the article can be found.
 • |Cuốn= volume number of a multi-volume book or compilation.
 • |Chú năm= Note to accompany the year. Example: First published 1886
 • |Năm= year of authorship or publication.