Bản mẫu:Chú thích đầy đủ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

[cần chú thích đầy đủ]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Hãy sử dụng bản mẫu này khi muốn yêu cầu ghi chi tiết các thông tin cần thích cho một chú thích nào đó.

Thông tin cơ bản mà chú thích cần có[sửa mã nguồn]

 • Chú thích sách:
  • Tên tác giả
  • Nhan đề sách (in nghiêng)
  • Số và tên chương mà trong đó có thông tin cần trích
  • Tập số mấy
  • Nơi xuất bản
  • Nhà xuất bản
  • Năm xuất bản
  • Số trang trích dẫn
  • ISBN nếu có
 • Chú thích tạp chí
  • Tên tác giả
  • Tháng, năm xuất bản
  • Nhan đề bài viết (trong ngoặc kép)
  • Tên tạp chí (in nghiêng)
  • Số volume, số issue, số trang
  • DOI hoặc các số hiệu nhận biết khác nếu có.
 • Chú thích báo
  • Tên báo
  • Ngày xuất bản
  • Tên người viết bài
  • Nhan đề bài báo (trong ngoặc kép)
  • Nơi xuất bản
  • Số trang, địa chỉ web đến bài báo (nếu có)
 • Chú thích trang web
  • Địa chỉ đến trang chứa thông tin
  • Tên tác giả
  • Tên bài viết (trong ngoặc kép)
  • Tên trang web
  • Ngày xuất bản
  • Số trang (nếu có)
  • Ngày truy cập trang web