Bản mẫu:Chú thích đầy đủ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

[cần chú thích đầy đủ]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này là một sự thay thế cho {{Cần dẫn nguồn}}, trong trường hợp có chú thích đưa ra, nhưng không có đủ chi tiết. Bản mẫu này chỉ nói về tính hoàn chỉnh của chú thích. Đối với một bài viết có nhiều chú thích chỉ có một phần, hãy xem xét dùng {{Cần thêm chú thích}}.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Chú thích đầy đủ|date=tháng 3 năm 2023}}

Đổi hướng[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]