Bước tới nội dung

Bản mẫu:Chú thích nhóm tin

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Lỗi khi kêu gọi {{Chú thích nhóm tin}}: tham số title phải được chỉ định.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cú pháp[sửa mã nguồn]

{{Chú thích nhóm tin
 | title = 
 | author = 
 | date = 
 | newsgroup = 
 | id = 
 | url = 
 | accessdate =  
}}

Các tham số bắt buộc[sửa mã nguồn]

  • title: tên (chủ đề) của tin nhắn

Các tham số không bắt buộc[sửa mã nguồn]

  • author: tác giả của tin nhắn
  • date: ngày tháng của tin nhắn, có thể liên kết
  • id: mã số của tin nhắn – Trong Google Groups, bấm "show options" ("Hiển thị tùy chọn") trong đề mục của tin nhắn và bấm "Show original" ("Hiển thị bài viết gốc"). Dòng của mã số bắt đầu với "Message-ID:". Đừng bao gồm hai dấu ngoặc ngọn trong dòng đó.
  • newsgroup: tên của nhóm tin
  • url: địa chỉ URL của tin nhắn riêng trên Google Groups – Bấm "Show options" ("Hiên thị tùy chọn") trong đề mục của tin nhắn và bấm "Individual Message" ("Bài viết Cá nhân").
    • accessdate: ngày tháng truy cập URL này, có thể liên kết