Bản mẫu:Chú thích tập san học thuật

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu:Citation Style documentation/cs1 Bản mẫu:Citation Style documentation/lead

Cách dùng[sửa mã nguồn]

Sao chép bản trắng sau để sử dụng. Hầu như mọi tên tham số đều chỉ được hỗ trợ dưới dạng chữ thường (một số chữ viết tắt, chẳng hạn |isbn= có tên viết tắt in hoa như |ISBN=, những tham số này có thể chấp nhận được khi sử dụng). Sử dụng dấu "|" (gạch dọc) giữa các tham số. Các tham số chưa sử dụng có thể được xóa đi để hạn chế sự lộn xộn trong cửa sổ sửa đổi. Một số ví dụ trên trang tài liệu này có thể chứa ngày hiện tại. Nếu ngày không phải là hiện tại, thì bạn có thể làm mới trang.

Các thông số phổ biến nhất được sử dụng ở định dạng ngang
To cite a professional or scientific journal
{{cite journal |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |title= |url= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |access-date=}}
Vancouver system author style for a scientific journal
{{cite journal |vauthors= |date= |title= |url= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |pmc= |pmid= |access-date=}}
or
{{cite journal |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |title= |url= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |pmc= |pmid= |access-date= |name-list-style=vanc}}
To cite a journal article with no credited author
{{cite journal |author=<!--Staff writer(s); no by-line.--> |date= |title= |url= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |access-date=}}
To cite an online article that has been archived
{{cite journal |last= |first= |date= |title= |url= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |access-date= |url-status= |archive-url= |archive-date=}}
To cite an article written in a foreign language
{{cite journal |last= |first= |date= |title= |trans-title= |url= |language= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |access-date=}}
To cite and quote an archived, two-author, foreign language journal article re-published as a PDF on an information aggregation service requiring a subscription
{{cite journal |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |title= |trans-title= |url= |format= |language= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |via= |url-access= |access-date= |url-status= |archive-url= |archive-date= |quote=}}

Thiết lập thông số đầy đủ ở định dạng ngang
{{cite journal |last1= |first1= |author-link1= |last2= |first2= |author-link2= |last3= |first3= |author-link3= |last4= |first4= |author-link4= |last5= |first5= |author-link5= |display-authors= |author-mask= |name-list-style= |date= |year= |orig-date= |editor1-last= |editor1-first= |editor1-link= |editor2-last= |editor2-first= |editor2-link= |editor3-last= |editor3-first= |editor3-link= |editor4-last= |editor4-first= |editor4-link= |editor5-last= |editor5-first= |editor5-link= |display-editors= |others= |title= |script-title= |trans-title= |url= |format= |department= |journal= |type= |series= |language= |edition= |location= |publisher= |publication-place= |publication-date= |volume= |issue= |page= |pages= |at= |no-pp= |arxiv= |asin= |bibcode= |bibcode-access= |biorxiv= |citeseerx= |doi= |doi-access= |doi-broken-date= |isbn= |issn= |jfm= |jstor= |jstor-access= |lccn= |mr= |oclc= |ol= |ol-access= |osti= |osti-access= |pmc= |pmid= |rfc= |ssrn= |zbl= |id= |via= |url-access= |access-date= |url-status= |archive-url= |archive-date= |quote= |postscript= |ref=}}

Bản mẫu:Citation Style documentation/usage vertical common

To cite a professional or scientific journal

{{chú thích tập san học thuật
| last1   = 
| first1   = 
| last2   = 
| first2   = 
| date    = 
| title   = 
| url    = 
| journal  = 
| volume   = 
| issue   = 
| pages   = 
| doi    = 
| access-date = 
}}

Vancouver system author style for a scientific journal

{{chú thích tập san học thuật
| vauthors  = 
| date    = 
| title   = 
| url    = 
| journal  = 
| volume   = 
| issue   = 
| pages   = 
| doi    = 
| pmc    = 
| pmid    = 
| access-date = 
}}

or

{{chú thích tập san học thuật
| last1   = 
| first1   = 
| last2   = 
| first2   = 
| date    = 
| title   = 
| url    = 
| journal  = 
| volume   = 
| issue   = 
| pages   = 
| doi    = 
| pmc    = 
| pmid    = 
| access-date = 
| name-list-style = vanc
}}

To cite a journal article with no credited author

{{chú thích tập san học thuật
| author   = <!--Staff writer(s); no by-line.-->
| date    = 
| title   = 
| url    = 
| journal  = 
| volume   = 
| issue   = 
| pages   = 
| doi    = 
| access-date = 
}}

To cite an online article that has been archived

{{chú thích tập san học thuật
| last    = 
| first    = 
| date    = 
| title    = 
| url     = 
| journal   = 
| volume   = 
| issue    = 
| pages    = 
| doi     = 
| access-date = 
| url-status = 
| archive-url = 
| archive-date= 
}}

To cite a journal article written in a foreign language

{{chú thích tập san học thuật
| last    = 
| first    = 
| date    = 
| title    = 
| trans-title = 
| url     = 
| language  = 
| journal   = 
| volume   = 
| issue    = 
| pages    = 
| doi     = 
| access-date = 
}}

To cite and quote an archived, two-author, foreign language journal article re-published as a PDF on an information aggregation service requiring a subscription

{{chú thích tập san học thuật
| last1    = 
| first1    = 
| last2    = 
| first2    = 
| date     = 
| title    = 
| trans-title = 
| url     = 
| format    = 
| language   = 
| journal   = 
| volume    = 
| issue    = 
| pages    = 
| doi     = 
| via     = 
| url-access  = 
| access-date = 
| url-status  = 
| archive-url = 
| archive-date = 
| quote    = 
}}

|} Bản mẫu:Citation Style documentation/usage vertical

{{chú thích tập san học thuật
| last1         = 
| first1        = 
| author-link1     = 
| last2         = 
| first2        = 
| author-link2     = 
| last3         = 
| first3        = 
| author-link3     = 
| last4         = 
| first4        = 
| author-link4     = 
| last5         = 
| first5        = 
| author-link5     = 
| display-authors    = 
| author-mask      = 
| name-list-style    = 
| date         = 
| year         = 
| orig-date       = 
| editor1-last     = 
| editor1-first     = 
| editor1-link     = 
| editor2-last     = 
| editor2-first     = 
| editor2-link     = 
| editor3-last     = 
| editor3-first     = 
| editor3-link     = 
| editor4-last     = 
| editor4-first     = 
| editor4-link     = 
| editor5-last     = 
| editor5-first     = 
| editor5-link     = 
| display-editors    = 
| others        = 
| title         = 
| script-title     = 
| trans-title      = 
| url          = 
| format        = 
| department      = 
| journal        = 
| type         = 
| series        = 
| language       = 
| edition        = 
| location       = 
| publisher       = 
| publication-place   = 
| publication-date   = 
| volume        = 
| issue         = 
| page         = 
| pages         = 
| at          = 
| no-pp         = 
| arxiv         = 
| asin         = 
| bibcode        = 
| biorxiv        = 
| citeseerx       = 
| doi          = 
| doi-broken-date    = 
| doi-access      = 
| isbn         = 
| issn         = 
| jfm          = 
| jstor         = 
| jstor-access     = 
| lccn         = 
| mr          = 
| oclc         = 
| ol          = 
| ol-access       = 
| osti         = 
| osti-access      = 
| pmc          = 
| pmid         = 
| rfc          = 
| ssrn         = 
| zbl          = 
| id          = 
| via          = 
| registration     = 
| subscription     = 
| quote         = 
| postscript      = 
| ref          = 
| url-access      = 
| access-date      = 
| url-status      = 
| archive-url      = 
| archive-date     = 
}}

Bản mẫu:Citation Style documentation/usage vertical mid

 
 
 last1
 
 last1
 last2
 
 last2
 last3
 
 last3
 last4
 
 last4
 last5
 
 
 
 
 
 
 
 
 editor1-last
 
 editor1-last
 editor2-last
 
 editor2-last
 editor3-last
 
 editor3-last
 editor4-last
 
 editor4-last
 editor5-last
 
 
 
 
 
 title or script-title
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 doi
 doi
 
 
 
 
 jstor
 
 
 
 
 ol
 
 osti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 url
 url
 url
 url
 archive-url

Bản mẫu:Citation Style documentation/usage vertical mid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bản mẫu:Citation Style documentation/usage vertical end

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Journal article
 • {{chú thích tập san học thuật |last1=Overpeck |first1=J. T. |last2=Webb |first2=T. |last3=Prentice |first3=I. C. |date=January 1985 |title=Quantitative interpretation of fossil pollen spectra: Dissimilarity coefficients and the method of modern analogs |journal=Quaternary Research |volume=23 |pages=87–108 |bibcode=1985QuRes..23...87O |doi=10.1016/0033-5894(85)90074-2}}

Displays as:

 • Overpeck, J. T.; Webb, T.; Prentice, I. C. (tháng 1 năm 1985). “Quantitative interpretation of fossil pollen spectra: Dissimilarity coefficients and the method of modern analogs”. Quaternary Research. 23: 87–108. Bibcode:1985QuRes..23...87O. doi:10.1016/0033-5894(85)90074-2.
Vancouver style (common in biomedicine); see {Vcite}[1]

{Wjfz|wqerty|} {Wjfz-vinh|tyiou} lưu ý đến những mối quan hệ[2]tuyệt vời<ref> {Wjfz-cố gắng cải thiện hoàn thiện trên nguồi for specific templates

 • {{cite journal |vauthors=Bannen R, Suresh V, Phillips GN Jr, Wright S, Mitchell J |date=2008 |title=Optimal design of thermally stable proteins |url=https://academic.oup.com/bioinformatics/article/24/20/2339/260340 |journal=Bioinformatics |volume=24 |issue=20 |pages=2339–2343 |doi=10.1093/bioinformatics/btn450 |pmc=2562006 |pmid=18723523}}

Displays as:

or

 • {{chú thích tập san học thuật |last1=Bannen |first1=RM |last2=Suresh |first2=V |last3=Phillips |first3=GN Jr |last4=Wright |first4=SJ |last5=Mitchell |first5=JC |date=2008 |title=Optimal design of thermally stable proteins |url=https://academic.oup.com/bioinformatics/article/24/20/2339/260340 |journal=Bioinformatics |volume=24 |issue=20 |pages=2339–2343 |doi=10.1093/bioinformatics/btn450 |pmc=2562006 |pmid=18723523 |name-list-style=vanc}}

Displays as:

Include URL link to article, pre-print, or abstract.
 • {{chú thích tập san học thuật |last1=Aries |first1=Myriam B. C. |last2=Newsham |first2=Guy R. |name-list-style=amp |date=2008 |title=Effect of daylight saving time on lighting energy use: a literature review |url=http://archive.nrc-cnrc.gc.ca/obj/irc/doc/pubs/nrcc49212/nrcc49212.pdf |journal=Energy Policy |volume=36 |issue=6 |pages=1858–1866 |doi=10.1016/j.enpol.2007.05.021 |access-date=October 18, 2013}}

Displays as:

If the linked document is PDF, but the extension is not .pdf or .PDF, you may add the parameter |format=PDF, which displays " (PDF)" after the link.

Specify the DOI to provide a permanent link, and an URL where the article is free. For medical articles also give the PMID and PubMed Central (PMC) ID
the PMC value will link the free full-text repository, will link the title if the URL is not specified, and will show an open padlock informing readers that the article is open-access. |access-date= is not necessary when a permanent identifier is used.
 • {{chú thích tập san học thuật |last1=Viollet |first1=Benoît |last2=Andreelli |first2=Fabrizio |last3=Jørgensen |first3=Sebastian B. |last4=Perrin |first4=Christophe |last5=Geloen |first5=Alain |last6=Flamez |first6=Daisy |last7=Mu |first7=James |last8=Lenzner |first8=Claudia |last9=Baud |first9=Olivier |last10=Bennoun |first10=Myriam |last11=Gomas |first11=Emmanuel |last12=Nicolas |first12=Gaël |last13=Wojtaszewski |first13=Jørgen F. P. |last14=Kahn1 |first14=Axel |last15=Carling |first15=David |last16=Schuit |first16=Frans C. |last17=Birnbaum |first17=Morris J. |last18=Richter |first18=Erik A. |last19=Burcelin |first19=Rémy |last20=Vaulont |first20=Sophie |display-authors=5 |date=January 2003 |title=The AMP-activated protein kinase α2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |url=https://www.jci.org/articles/view/16567 |journal=The Journal of Clinical Investigation |volume=111 |issue=1 |pages=91–98 |doi=10.1172/JCI16567 |pmc=151837 |pmid=12511592 |access-date=2012-11-17}}

Displays as:

Whereas if the URL had not been specified, then the title is linked to the PMC link, which is repeated:

 • {{chú thích tập san học thuật |last1=Viollet |first1=Benoît |last2=Andreelli |first2=Fabrizio |last3=Jørgensen |first3=Sebastian B. |last4=Perrin |first4=Christophe |last5=Geloen |first5=Alain |last6=Flamez |first6=Daisy |last7=Mu |first7=James |last8=Lenzner |first8=Claudia |last9=Baud |first9=Olivier |last10=Bennoun |first10=Myriam |last11=Gomas |first11=Emmanuel |last12=Nicolas |first12=Gaël |last13=Wojtaszewski |first13=Jørgen F. P. |last14=Kahn1 |first14=Axel |last15=Carling |first15=David |last16=Schuit |first16=Frans C. |last17=Birnbaum |first17=Morris J. |last18=Richter |first18=Erik A. |last19=Burcelin |first19=Rémy |last20=Vaulont |first20=Sophie |display-authors=5 |date=January 2003 |title=The AMP-activated protein kinase α2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |journal=The Journal of Clinical Investigation |volume=111 |issue=1 |pages=91–98 |doi=10.1172/JCI16567 |pmc=151837 |pmid=12511592}}

Displays as:

If the doi link is broken, then use of doi-broken-date unlinks the doi value, indicates when the doi-problem was first noticed, and will also add the page to "CS1 maint: DOI inactive as of Mmmm YYYY" (tracking category Category:CS1 maint: DOI inactive):

 • {{chú thích tập san học thuật |last1=Viollet |first1=Benoît |last2=Andreelli |first2=Fabrizio |last3=Jørgensen |first3=Sebastian B. |last4=Perrin |first4=Christophe |last5=Geloen |first5=Alain |last6=Flamez |first6=Daisy |last7=Mu |first7=James |last8=Lenzner |first8=Claudia |last9=Baud |first9=Olivier |last10=Bennoun |first10=Myriam |last11=Gomas |first11=Emmanuel |last12=Nicolas |first12=Gaël |last13=Wojtaszewski |first13=Jørgen F. P. |last14=Kahn1 |first14=Axel |last15=Carling |first15=David |last16=Schuit |first16=Frans C. |last17=Birnbaum |first17=Morris J. |last18=Richter |first18=Erik A. |last19=Burcelin |first19=Rémy |last20=Vaulont |first20=Sophie |display-authors=5 |date=January 2003 |title=The AMP-activated protein kinase α2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |journal=The Journal of Clinical Investigation |volume=111 |issue=1 |pages=91–98 |doi=10.1172/JCI16567 |doi-broken-date=2021-07-01 |pmc=151837 |pmid=12511592}}

Displays as:

If the article is in a foreign language, and the original title is unknown, enclose the translated title in square brackets and use |title=. Otherwise use |title= for the foreign-language title and |trans-title= for the English-language title.
 • {{chú thích tập san học thuật |last1=Huang |first1=Y. |last2=Lu |first2=J. |last3=Shen |first3=Y. |last4=Lu |first4=J. |name-list-style=amp |date=March 1999 |title=[The protective effects of total flavonoids from Lycium Barbarum L. on lipid peroxidation of liver mitochondria and red blood cell in rats] |journal=Wei Sheng Yan Jiu |language=zh |volume=28 |issue=2 |pages=115–116 |pmid=11938998}}

Displays as:

Huang, Y.; Lu, J.; Shen, Y. & Lu, J. (tháng 3 năm 1999). “[The protective effects of total flavonoids from Lycium Barbarum L. on lipid peroxidation of liver mitochondria and red blood cell in rats]”. Wei Sheng Yan Jiu (bằng tiếng Trung). 28 (2): 115–116. PMID 11938998.
Example using other identifiers
 • {{chú thích tập san học thuật |last=Merimovich |first=C. |date=2007 |title=A power function with a fixed finite gap everywhere |journal=Journal of Symbolic Logic |volume=72 |issue=2 |pages=361–417 |doi=10.2178/jsl/1185803615 |mr=2320282}}

Displays as:

Parameters[sửa mã nguồn]

Syntax[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Citation Style documentation/syntax

Bản mẫu:Citation Style documentation/sep period

COinS[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Citation Style documentation/coins

What's new[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Citation Style documentation/whats new

Deprecated[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Citation Style documentation/deprecated

Description[sửa mã nguồn]

Authors[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Citation Style documentation/author

Date[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Citation Style documentation/date

Editors[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Citation Style documentation/editor

Title[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Citation Style documentation/title Bản mẫu:Citation Style documentation/type Bản mẫu:Citation Style documentation/language

URL[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Citation Style documentation/url

Periodical[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Citation Style documentation/journal

Publisher[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Citation Style documentation/publisher

Edition, series, volume[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Citation Style documentation/edition Bản mẫu:Citation Style documentation/series Bản mẫu:Citation Style documentation/volume

In-source locations[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Citation Style documentation/pages

Identifiers[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Citation Style documentation/id1 Bản mẫu:Citation Style documentation/id2

Subscription or registration required[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Citation Style documentation/registration

Lay summary[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Citation Style documentation/lay

Quote[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Citation Style documentation/quote

Anchor[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Citation Style documentation/ref

Display options[sửa mã nguồn]

Bản mẫu:Citation Style documentation/display

Chú thích[sửa mã nguồn]

Although it may appear redundant to include multiple ids for articles, it is helpful for many editors who only have access to a certain resource. If only one ID is to be included, the DOI should be used, as this is the universal standard preferred by professional publications. Specifying a link as a DOI, PMID, etc. is always preferable to including it as a URL parameter, as it makes it clear that the link is accurate and stable, but not necessarily openly accessible. |access-date= is not necessary when a permanent identifier is used.

Dữ liệu bản mẫu[sửa mã nguồn]

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Chú thích tập san học thuật

Error: cs1|2 template name required

This template formats a citation to an article in a magazine or journal, using the provided source information (e.g. journal name, author, title, issue, URL) and various formatting options.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Bản mẫu này có định dạng tùy biến.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Last namelast author author1 authors last1

The surname of the author; don't wikilink, use 'author-link'; can suffix with a numeral to add additional authors

Chuỗi ngắnkhuyên dùng
First namefirst first1

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'author-link'; can suffix with a numeral to add additional authors

Chuỗi ngắnkhuyên dùng
Author linkauthor-link author-link1 author1-link

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

Tên trangtùy chọn
Last name 2last2 author2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'author-link2'

Chuỗi ngắntùy chọn
First name 2first2

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink

Chuỗi ngắntùy chọn
Author link 2author-link2 author2-link

Title of existing Wikipedia article about the second author

Tên trangtùy chọn
Last name 3last3 author3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'author-link3'

Chuỗi ngắntùy chọn
First name 3first3

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink

Chuỗi ngắntùy chọn
Author link 3author-link3 author3-link

Title of existing Wikipedia article about the third author

Tên trangtùy chọn
Last name 4last4 author4

The surname of the forth author; don't wikilink, use 'author-link4'

Chuỗi ngắntùy chọn
First name 4first4

Given or first name, middle names, or initials of the forth author; don't wikilink

Chuỗi ngắntùy chọn
Author link 4author-link4 author4-link

Title of existing Wikipedia article about the forth author

Tên trangtùy chọn
Last name 5last5 author5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'author-link5'

Chuỗi ngắntùy chọn
First name 5first5

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink

Chuỗi ngắntùy chọn
Author link 5author-link5 author5-link

Title of existing Wikipedia article about the fifth author

Tên trangtùy chọn
Last name 6last6 author6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'author-link6'

Chuỗi ngắntùy chọn
First name 6first6

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink

Chuỗi ngắntùy chọn
Author link 6author-link6 author6-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth author

Tên trangtùy chọn
Last name 7last7 author7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'author-link7'

Chuỗi ngắntùy chọn
First name 7first7

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink

Chuỗi ngắntùy chọn
Author link 7author-link7 author7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh author

Tên trangtùy chọn
Last name 8last8 author8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'author-link8'

Chuỗi ngắntùy chọn
First name 8first8

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink

Chuỗi ngắntùy chọn
Author link 8author-link8 author8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth author

Tên trangtùy chọn
Last name 9last9 author9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'author-link9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

Chuỗi ngắntùy chọn
First name 9first9

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink

Chuỗi ngắntùy chọn
Author link 9author-link9 author9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth author

Tên trangtùy chọn
Last name 10last10 author10

The surname of the tenth author; don't wikilink, use 'author-link9'. If ten authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last two authors.

Chuỗi ngắntùy chọn
First name 10first10

Given or first name, middle names, or initials of the tenth author; don't wikilink

Chuỗi ngắntùy chọn
Last name 11last11 author11

The surname of the 11th author; don't wikilink, use 'author-link9'. If more than nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the remaining authors.

Chuỗi ngắntùy chọn
First name 11first11

Given or first name, middle names, or initials of the 11th author; don't wikilink

Chuỗi ngắntùy chọn
Display authorsdisplay-authors

number of authors to display before 'et al.' is used;

Sốtùy chọn
Author maskauthor-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Chuỗi dàitùy chọn
Name list stylename-list-style

Set to 'amp' or 'and' to change the separator between the last two on the name list to '&' or 'and', respectively. Set to 'vanc' to display name lists in Vancouver style.

Chuỗi dàitùy chọn
Vancouver style authorsvauthors

comma-separated list of author names in Vancouver style; enclose corporate or institutional author names in doubled parentheses

Chuỗi ngắntùy chọn
Source datedate

Date of the source; do not wikilink. As listed in the publication

Ngày thángkhuyên dùng
Year of publicationyear

Year of the source being referenced; recommended only when date parameter format is YYYY-MM-DD and a CITEREF disambiguator is needed

Sốtùy chọn
Original dateorig-date

Original date of publication; provide specifics

Sốtùy chọn
Editor last nameeditor-last editor1-last

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-last', 'editor'

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor first nameeditor-first editor1-first

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-first'

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor linkeditor-link

Title of existing Wikipedia article about the editor; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-link'

Tên trangtùy chọn
Editor last name 2editor2-last editor2

The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor first name 2editor2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor link 2editor2-link editor-link2

Title of existing Wikipedia article about the second editor

Tên trangtùy chọn
Editor last name 3editor3-last editor3

The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor first name 3editor3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor link 3editor3-link editor-link3

Title of existing Wikipedia article about the third editor

Tên trangtùy chọn
Editor last name 4editor4-last editor4

The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor first name 4editor4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor link 4editor4-link editor-link4

Title of existing Wikipedia article about the fourth editor

Tên trangtùy chọn
Editor last name 5editor5-last editor5

The surname of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor first name 5editor5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth editor; don't wikilink

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor link 5editor5-link editor-link5

Title of existing Wikipedia article about the fifth editor

Tên trangtùy chọn
Editor last name 6editor6-last editor6

The surname of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor first name 6editor6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth editor; don't wikilink

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor link 6editor6-link editor-link6

Title of existing Wikipedia article about the sixth editor

Tên trangtùy chọn
Editor last name 7editor7-last editor7

The surname of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor first name 7editor7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh editor; don't wikilink

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor link 7editor7-link editor-link7

Title of existing Wikipedia article about the seventh editor

Tên trangtùy chọn
Editor last name 8editor8-last editor8

The surname of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor first name 8editor8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth editor; don't wikilink

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor link 8editor8-link editor-link8

Title of existing Wikipedia article about the eighth editor

Tên trangtùy chọn
Editor last name 9editor9-last editor9

The surname of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor first name 9editor9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth editor; don't wikilink

Chuỗi ngắntùy chọn
Editor link 9editor9-link editor-link9

Title of existing Wikipedia article about the ninth editor

Tên trangtùy chọn
Othersothers

Used to record other contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'

Nội dungtùy chọn
Titletitle

The title of the article; can be wikilinked to an existing Wikipedia article or url may be used to add an external link, but not both. Displays in quotes.

Nội dungbắt buộc
Script titlescript-title

For titles in languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc). Prefix with two-character ISO639-1 language code followed by a colon. For Japanese use: |script-title=ja:...

Chuỗi ngắntùy chọn
Translated titletrans-title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Nội dungtùy chọn
URLurl URL

The URL of the online location where the text of the publication can be found. Requires schemes of the type "http://..." or maybe even the protocol-relative scheme "//..."

Ví dụ
https://www.nytimes.com/...
Chuỗi ngắnkhuyên dùng
URL statusurl-status

If set to 'live', the title displays with the URL linked; if set to 'dead', the title displays with the archive URL linked

Chuỗi ngắntùy chọn
Formatformat

Format of the work referred to by 'url' ('url' is required when using 'format'); examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

Nội dungtùy chọn
Departmentdepartment

Department (section) within the periodical

Chuỗi dàitùy chọn
Journaljournal

Name of the source journal; may be wikilinked; displays in italics; alias of 'work'

Ví dụ
[[American Journal of Sociology]]
Nội dungbắt buộc
Chapterchapter

The chapter heading of the source

Chuỗi dàitùy chọn
Typetype

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

Nội dungtùy chọn
Seriesseries version

Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal; alias of 'version'

Nội dungtùy chọn
Languagelanguage

The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates

Nội dungtùy chọn
Editionedition

When the publication has more than one edition; for example: '2nd', 'Revised' etc.; suffixed with ' ed.'

Chuỗi ngắntùy chọn
Location of publicationlocation

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place'

Chuỗi dàitùy chọn
Publisherpublisher

Name of the publisher; may be wikilinked; displays after title

Ví dụ
[[University of Chicago Press]]
Nội dungtùy chọn
Place of publicationpublication-place

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

Nội dungtùy chọn
Publication datepublication-date

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

Ngày thángtùy chọn
Volumevolume

For one publication published in several volumes, usually a number. Do not prepend with v. or vol.

Ví dụ
3
Chuỗi ngắnkhuyên dùng
Issueissue

Issue identifier when the source is part of a series that is published periodically, usually a number. Do not prepend with no.

Ví dụ
4
Chuỗi ngắnkhuyên dùng
Pagepage

Page in the source that supports the content; displays after 'p.'

Chuỗi ngắntùy chọn
Pagespages

Pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source; displays after 'pp.')

Chuỗi ngắnkhuyên dùng
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

Chuỗi ngắntùy chọn
No ppno-pp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

Chuỗi ngắntùy chọn
arXiv identifierarxiv

An identifier for arXiv electronic preprints of scientific papers

Chuỗi ngắntùy chọn
ASINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

Chuỗi ngắntùy chọn
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

Chuỗi ngắntùy chọn
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

Chuỗi ngắntùy chọn
biorXivbiorxiv

biorXiv identifier; full doi

Chuỗi ngắntùy chọn
CiteSeerXciteseerx

CiteSeerX identifier; found after the 'doi=' query parameter

Chuỗi ngắntùy chọn
DOIdoi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

Chuỗi dàitùy chọn
DOI broken datedoi-broken-date

The date that the DOI was determined to be broken

Ngày thángtùy chọn
ISBNisbn

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

Chuỗi ngắntùy chọn
ISSNissn

International Standard Serial Number (print); 8 characters; usually split into two groups of four using a hyphen

Chuỗi ngắntùy chọn
eISSNeissn

International Standard Serial Number (online); 8 characters; usually split into two groups of four using a hyphen

Chuỗi ngắntùy chọn
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

Chuỗi ngắntùy chọn
JSTORjstor

JSTOR identifier

Chuỗi ngắntùy chọn
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

Chuỗi ngắntùy chọn
MRmr

Mathematical Reviews identifier

Chuỗi ngắntùy chọn
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

Sốtùy chọn
OLol

Open Library identifier

Chuỗi ngắntùy chọn
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information identifier

Chuỗi ngắntùy chọn
PMCpmc

PubMed Center article number

Sốtùy chọn
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

Chuỗi ngắntùy chọn
RFCrfc

Request for Comments number

Sốtùy chọn
SSRNssrn

Social Science Research Network

Chuỗi ngắntùy chọn
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

Chuỗi ngắntùy chọn
idid

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

Chuỗi ngắntùy chọn
URL access levelurl-access

Classification of the access restrictions on the URL ('registration', 'subscription' or 'limited')

Chuỗi dàitùy chọn
Archive URLarchive-url

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archive-date'

Chuỗi ngắntùy chọn
Archive datearchive-date

Date when the original URL was archived; do not wikilink

Ngày thángtùy chọn
URL access dateaccess-date

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

Ngày thángtùy chọn
Quotequote

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; must include terminating punctuation

Nội dungtùy chọn
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined; to suppress use reserved keyword 'none'

Mặc định
.
Chuỗi ngắntùy chọn
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv and sfn templates

Chuỗi ngắntùy chọn
Content deliverer (i.e. Database)via

Provider of the article (not the publisher), usually an aggregator of journal articles or a repository

Ví dụ
JSTOR, Project MUSE, Elsevier Science Direct
Chuỗi dàikhuyên dùng
Bibcode access levelbibcode-access

If the full text is available from ADS via this Bibcode, type 'free'

Chuỗi dàitùy chọn
DOI access leveldoi-access

If the full text is free to read via the DOI, type 'free'

Chuỗi dàitùy chọn
HDL access levelhdl-access

If the full text is free to read via the HDL, type 'free'

Chuỗi dàitùy chọn
JSTOR access leveljstor-access

If the full text is free to read on JSTOR, type 'free'

Chuỗi dàitùy chọn
OpenLibrary access levelol-access

If the full text is free to read on OpenLibrary, type 'free'

Chuỗi dàitùy chọn
OSTI access levelosti-access

If the full text is free to read on OSTI, type 'free'

Chuỗi dàitùy chọn

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này cung cấp siêu dữ liệu COinS; xem bối cảnh.

 1. ^ voice
 2. ^ tuyệt đối