Bản mẫu:Chờ xóa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Bản mẫu:Chờ xoá)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng

Khi gặp một bài viết mà bạn cho là cần xóa nhanh, bạn có thể đặt tiêu bản này vào bài đó để những người quản lý khi kiểm tra Thể loại:Có người đề nghị xóa đi có thể biết và xóa giúp bạn.

Viết mã sau vào bài, hãy luôn nhớ đưa ra lý do xóa:

{{chờ xóa|lý do yêu cầu xóa}}

Xem thêm