Bước tới nội dung

Bản mẫu:Xem thêm thông tin

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(Đổi hướng từ Bản mẫu:Chi tiết)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được sử dụng để liên kết đến các bài viết có chứa thêm thông tin về một chủ đề. Nó trông như thế này:

Nó thường được sử dụng ở trên của một phần, khi chủ đề của phần đó được trình bày chi tiết hơn bởi một trang khác. Nó rất hữu ích cho việc thực hiện tóm tắt phong cách.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

Cách sử dụng đơn giản
{{Xem thêm thông tin|trang 1|trang 2|trang 3|...}}
Cách sử dụng với đề mục
{{Xem thêm thông tin|topic=Viết đề mục vào đây|trang 1}}
Tất cả các thông số
{{Xem thêm thông tin|Đề mục=Ghi Đề mục vào đây|trang 1|trang 2|trang 3|selfref=yes|category=no}}

Các thông số[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này chấp nhận các thông số sau:

  • 1, 2, 3, ... - các trang liên kết đến. Ít nhất một tên trang được yêu cầu. Các thể loại và các tập tin sẽ được tự động thoát ra với colon trick, và các liên kết đến các phần sẽ được tự động định dạng như trang § phần, chứ không phải là mặc định MediaWiki của trang#phần.
  • selfref - nếu thiết lập để "yes", "y", "true" hoặc "1", các thêm CSS class "selfref". Điều này được sử dụng để biểu thị tự tài liệu tham khảo Wikipedia. Xem bản mẫu:Selfref để biết thêm thông tin.
  • category - nếu thiết lập để "no", "n", "false", hoặc "0", ngăn chặn các lỗi theo dõi thể loại (Thể loại:Bản mẫu Hatnote với các lỗi). Điều này chỉ có hiệu lực nếu tham số vị trí đầu tiên (trang liên kết đến) được bỏ qua.

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

Thông thường
Có thêm đề mục
  • {{Xem thêm thông tin|topic= Cái này|bài viết 1}}

Các lỗi[sửa mã nguồn]

Nếu không có tên trang được cung cấp, bản mẫu sẽ ra thông báo sau:

  • Lỗi: không có tên trang được chỉ định (trợ giúp).

Nếu bạn thấy thông báo lỗi này, nó là một trong bốn lý do:

  1. Không có thông số đã được chỉ định (mẫu mã đã {{Xem thêm thông tin}}). Xin vui lòng sử dụng {{Xem thêm thông tin|trang}} thay vào đó.
  2. Một số thông số đã được chỉ định, nhưng không có tên trang đã bao gồm. Ví dụ, văn bản mẫu {{Xem thêm thông tin|selfref=yes}} sẽ tạo ra lỗi này. Xin vui lòng sử dụng (ví dụ) {{Xem thêm thông tin|trang|selfref=yes}} thay vào đó.
  3. Một tên trang đã được chỉ định, nhưng nó chứa một dấu bằng ("="). Dấu bằng có một ý nghĩa đặc biệt trong mẫu mã, và do đó nó không thể được sử dụng trong tham số bản mẫu đó không chỉ định một tên tham số. Ví dụ, mẫu mã {{Xem thêm thông tin|1+1=2|2+2=4}} sẽ tạo ra lỗi này. Để khắc phục điều này, bạn có thể chỉ định tên tham số một cách rõ ràng bằng cách sử dụng 1=, 2, v.v, trước khi tên trang, như thế này: {{Xem thêm thông tin|1=1+1=2|2=2+2=4}}.
  4. Bạn đã cố gắng để truy cập Mô đun:Further trực tiếp bằng cách sử dụng {{#gọi:further|further|văn bản}}. Sử dụng các #gọi theo cách này đã bị vô hiệu vì lý do hiệu suất. Xin vui lòng sử dụng {{Xem thêm thông tin|văn bản}} thay vào đó.

Nếu bạn nhìn thấy thông báo lỗi này và không chắc chắn về những gì để làm, xin vui lòng gửi một tin nhắn trên bàn giúp, và ai đó sẽ có thể giúp bạn.

Các trang đó chứa thông báo lỗi này được theo dõi trong Thể loại:Bản mẫu Hatnote với các lỗi.

Xem thêm[sửa mã nguồn]