Bản mẫu:Chinese calendar/month

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bản mẫu này cho phép đổi ngày Julius sang âm lịch, thời gian đầu vào hợp lệ là từ 10 tháng 2 năm 0004 đến 29 tháng 1 năm 2044.

Ví dụ

  1. Hôm nay là ngày 11 tháng tám (ÂL) năm Quí Mão.