Trang bản mẫu bị khóa vĩnh viễn

Bản mẫu:Chuyển sang Commons

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Đặt bản mẫu này vào trang cần đưa vào Commons:

{{Chuyển sang Commons}}

Xem thêm

  • {{Now Commons}}, để gắn thẻ các tệp để xóa sau khi được chuyển đến Commons
  • {{Do not move to Commons}}, để gắn thẻ các tệp không nên di chuyển
  • {{Deleted on Commons}}, để gắn thẻ các tệp đã bị xóa trên Commons