Bản mẫu:Chuyện bên lề

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Bản mẫu này có một tham số tùy chọn duy nhất là date. Thêm tham số này để thêm thông báo cho các thành viên khác biết thời điểm đặt bản mẫu.

  • {{chuyện bên lề}}
  • {{chuyện bên lề|date=tháng 9 năm 2023}}

Bản mẫu này thêm thông báo vào bài viết và đồng thời thêm bài viết vào Thể loại:Bài có thông tin bên lề. Không thế bản mẫu này.

Bản mẫu đổi hướng đến đây