Bước tới nội dung

Bản mẫu:Col-3

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

| style="width: 33.33%;text-align: left; vertical-align: top; " |

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]
The Bản mẫu:Col-3 sets column width for each of three columns, with align=left, valign=top. The align or valign can be changed: {{col-3|align=right|valign=center}}.

Bản mẫu {{col-begin}}, {{col-break}} và {{col-end}} kiểm soát các cột văn bản trên một trang:

  • {{col-begin}}: bắt đầu một bảng (theo sau là {{col-break}} cho cột 1)
  • {{col-break}}: kích hoạt bắt đầu của mỗi cột
  • {{col-end}}: kết thúc bảng nhiều cột.

Độ rộng của các cột có thể được chỉ định bằng cách sử dụng các mã bổ sung khác nhau. Xem bên dưới để biết ví dụ.

Cách sử dụng

[sửa mã nguồn]
{{col-begin|width=70%}}: bảng bắt đầu với chiều rộng.
{{col-break|width=66%}}: bắt đầu cột 1 rộng 66%.
Đây là văn bản trong cột 1.
{{col-break|width=33%}}: bắt đầu cột 2 rộng 33%.
Cột 2 văn bản.
{{col-end}}

Bảng này sẽ có hai cột, với cột 1 hai lần (2×) chiều rộng của cột 2.

Đường viền 2px (chiều rộng 1px trên mỗi bên) tương ứng với 5%. Do đó, với một đường viền 2px—cho ví dụ, như trong Wikipedia:Sách hướng dẫn/Tổng kết và thông tin thêm— Chiều rộng cần phải là 95% để bảng vừa với màn hình. Vì có thể một số bảng có thể không có đường viền, việc chỉnh sửa trên trang riêng lẻ có thể được thực hiện sau khi thay thế. Một cách khác để tạo bảng hai cột là như thế này:

{{col-begin|width=95%}}
|-
| 
Cột trái
|
Cột phải
|}

Các ví dụ

[sửa mã nguồn]

Dưới đây là một số mã ví dụ rằng bạn có thể sử dụng để tạo ra các cột văn bản trong bài viết trên wikipedia của bạn. Bạn có thể thay đổi độ rộng của các cột bằng cách thay đổi các từ mã nằm giữa văn bản của các cột. Chúc may mắn!

Ví dụ 1, sử dụng col-break
{{col-begin}}
{{col-break}}
{| class="wikitable" style="width:18em"
|+ Sản xuất theo năm
|-
! 1980
| 50,000
|-
! 1990
| 75,000
|-
! 2000
| 90,000
|}
{{col-break}}
{| class="wikitable" style="width:18em"
|+ Lợi nhuận theo năm
|-
! 1980
| $6,000
|-
! 1990
| $7,500
|-
! 2000
| $8,200
|}
{{col-end}}

đưa ra:

Ví dụ 2, sử dụng col-2
{{col-begin}}
{{col-2}}
{| class="wikitable" style="width:18em"
|+ Sản xuất theo năm
|-
! 1980
| 50,000
|-
! 1990
| 75,000
|-
! 2000
| 90,000
|}
{{col-2}}
{| class="wikitable" style="width:18em"
|+ Lợi nhuận theo năm
|-
! 1980
| $6,000
|-
! 1990
| $7,500
|-
! 2000
| $8,200
|}
{{col-end}}

đưa ra:

Ví dụ 3, sử dụng col-break với độ rộng được chỉ định
{{col-begin}}
{{col-break|width=80%}}
{| class="wikitable" style="width:18em"
|+ Sản xuất theo năm
|-
! 1980
| 50,000
|-
! 1990
| 75,000
|-
! 2000
| 90,000
|}
{{col-break|width=20%}}
{| class="wikitable" style="width:18em"
|+ Lợi nhuận theo năm
|-
! 1980
| $6,000
|-
! 1990
| $7,500
|-
! 2000
| $8,200
|}
{{col-end}}
Ví dụ 4, sử dụng col-break với độ rộng ngoài tự động
{{col-begin|width=auto}}
{{col-break}}
{| class="wikitable" style="width:18em"
|+ Sản xuất theo năm
|-
! 1980
| 50,000
|-
! 1990
| 75,000
|-
! 2000
| 90,000
|}
{{col-break|gap=2em}}
{| class="wikitable" style="width:18em"
|+ Lợi nhuận theo năm
|-
! 1980
| $6,000
|-
! 1990
| $7,500
|-
! 2000
| $8,200
|}
{{col-end}}
Ví dụ 5, Rất nhiều cột, sử dụng col-break

Gia đình bản mẫu tạo ra cột

[sửa mã nguồn]
Gia đình Loại
Xử lý mã
 bảng wiki?dagger
Bản mẫu bắt đầu Phân chia cột Bản mẫu kết thúc
"Col" Bảng {{Col-begin}},
{{Col-begin-fixed}} hoặc
{{Col-begin-small}}
{{Col-break}} hoặc
{{Col-2}} .. {{Col-5}}
{{Col-end}}
"Col-float" CSS float {{Col-float}} {{Col-float-break}} {{Col-float-end}}
"Columns" Bảng Không {{Columns}}
"Columns-list" Các cột CSS {{Columns-list}} (bao bọc)
"Columns-start" CSS float {{Columns-start}} {{Column}} {{Columns-end}}
"Div col" Các cột CSS {{Div col}} {{Div col end}}

dagger Tức là, các cột có thể xử lý đánh dấu wiki {| | || |- |} được sử dụng để tạo bảng? Nếu không, các mẫu tạo ra các phần tử này (chẳng hạn như {{(!}}, {{!}}, {{!!}}, {{!-}}, {{!)}}) và/hoặc thẻ HTML (<table>...</table>, <tr>...</tr>, v.v.) sẽ cần được sử dụng thay thế.


Dữ liệu bản mẫu

[sửa mã nguồn]
Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Col-3

Starts a column in a three-column table begun by {{col-begin}}.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
alignalign

Horizontal alignment of content.

Mặc định
left
Chuỗi dàitùy chọn
valignvalign

Vertical alignment of content.

Mặc định
top
Chuỗi dàitùy chọn