Bản mẫu:Colornames

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
CSS 1–2.0 / HTML 3.2–4 / tên màu VGA
Tên Số Hex (RGB) Đỏ
(RGB)
Xanh lục
(RGB)
Xanh lam
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur
(HSL)
Light
(HSL)
Satur
(HSV)
Giá trị
(HSV)
Số CGA (tên); alias
Trắng #FFFFFF 100% 100% 100% &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 0% 100% 0% 100% 15 (trắng)
Bạc #C0C0C0 75% 75% 75% &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 0% 75% 0% 75% 07 (xám nhạt)
Xám #808080 50% 50% 50% &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 0% 50% 0% 50% 08 (xám đậm)
Đen #000000 0% 0% 0% &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 0% 0% 0% 0% 00 (đen)
Đỏ #FF0000 100% 0% 0% &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 100% 50% 100% 100% 12 (đỏ cao)
Hạt dẻ #800000 50% 0% 0% &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000 100% 25% 100% 50% 04 (đỏ thấp)
Vàng #FFFF00 100% 100% 0% &0000000000000060.00000060° 100% 50% 100% 100% 14 (vàng)
Olive #808000 50% 50% 0% &0000000000000060.00000060° 100% 25% 100% 50% 06 (nâu)
Vàng chanh #00FF00 0% 100% 0% &0000000000000120.000000120° 100% 50% 100% 100% 10 (xanh lá cây cao); xanh lá cây
Xanh lá cây #008000 0% 50% 0% &0000000000000120.000000120° 100% 25% 100% 50% 02 (xanh lá cây thấp)
Xanh lơ #00FFFF 0% 100% 100% &0000000000000180.000000180° 100% 50% 100% 100% 11 (xanh lá mạ cao); xanh lá mạ
Mòng két #008080 0% 50% 50% &0000000000000180.000000180° 100% 25% 100% 50% 03 (xanh lá mạ thấp)
Xanh lam #0000FF 0% 0% 100% &0000000000000240.000000240° 100% 50% 100% 100% 09 (xanh cao)
Lam sẫm #000080 0% 0% 50% &0000000000000240.000000240° 100% 25% 100% 50% 01 (xanh thấp)
Hồng sẫm #FF00FF 100% 0% 100% &0000000000000300.000000300° 100% 50% 100% 100% 13 (đỏ tươi cao); đỏ sậm
Tía #800080 50% 0% 50% &0000000000000300.000000300° 100% 25% 100% 50% 05 (đỏ tươi thấp)