Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19/Biểu đồ đường số ca nhiễm tại Việt Nam từ đầu dịch

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Toàn thời gian[sửa mã nguồn]

Biểu đồ tổng số ca xác nhận, đang điều trị, hồi phục và tử vong do COVID-19 tại Việt Nam từ đầu dịch (tuyến tính)
Biểu đồ tổng số ca xác nhận, đang điều trị, hồi phục và tử vong do COVID-19 tại Việt Nam từ đầu dịch (logarit)

Theo năm[sửa mã nguồn]

2020[sửa mã nguồn]

Biểu đồ tổng số ca xác nhận, đang điều trị và hồi phục năm 2020 (tuyến tính)
Biểu đồ tổng số ca xác nhận, đang điều trị và hồi phục năm 2020 (logarit)

2021[sửa mã nguồn]

Biểu đồ tổng số ca xác nhận, đang điều trị, hồi phục và tử vong do COVID-19 tại Việt Nam năm 2021 (tuyến tính)
Biểu đồ tổng số ca xác nhận, đang điều trị, hồi phục và tử vong do COVID-19 tại Việt Nam năm 2021 (logarit)

2022[sửa mã nguồn]

Biểu đồ tổng số ca xác nhận, đang điều trị, hồi phục và tử vong do COVID-19 tại Việt Nam năm 2022 (tuyến tính)
Biểu đồ tổng số ca xác nhận, đang điều trị, hồi phục và tử vong do COVID-19 tại Việt Nam năm 2022 (logarit)