Bản mẫu:Dự án Côn trùng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Cảnh cáo Thông báo dự án phía dưới không được nằm trong không gian bài viết, chủ đề hay hình ảnh. Bạn cần chuyển nó vào trang thảo luận!
Dự án Côn trùng
Long nosed weevil edit.jpg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Côn trùng, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Côn trùng. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
? Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
? Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Cách sử dụng

Tiêu bản Dự án Côn trùng được dùng để nhúng vào trang thảo luận các bài viết liên quan. Nó sẽ phân loại chất lượng, độ quan trọng của bài viết, trợ giúp cho Dự án Côn trùng.

Tiêu bản có bốn tham số:

{{Dự án Côn trùng
| chất lượng =
| độ quan trọng =
| hình ảnh =
| trạng thái =
}}

Theo hàng ngang:

{{Dự án Côn trùng|chất lượng = |độ quan trọng = |hình ảnh = |trạng thái = }}
  • Tham số chất lượng chỉ được chọn một trong các giá trị: CL (chọn lọc), DSCL (danh sách chọn lọc), A (chất lượng A), BVT (bài viết tốt), B (chất lượng B), C (chất lượng C), sơ khai, BM (trang bản mẫu), TL (trang thể loại). Nếu không điền hoặc điền khác một trong các tham số đó, bài viết sẽ được xếp vào thể loại chưa xếp hạng.
  • Tương tự, tham số độ quan trọng chỉ được chọn một trong các giá trị: đặc biệt, cao, trung bình, thấp.
  • Nếu bạn muốn xếp bài vào thể loại chưa có hình ảnh, hãy điền hình ảnh=không.
  • Khi sử dụng hai tiêu bản dự án, cả hai hộp sẽ tự động đóng. Nếu bạn muốn chúng mở, hay điền trạng thái =mở.
  • Với các bài danh sách hoặc có tên đặc biệt, để xếp thể loại đúng, bạn có thể dùng thêm tham số "từ khóa xếp thể loại".

Xem thêm