Bản mẫu:Danh sách các tu chính án Hiến pháp Hoa Kỳ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
Đại ấn Hoa Kỳ

Bài này là một phần trong loạt bài:
Hiến pháp Hoa Kỳ


Văn bản gốc Hiến pháp Hoa Kỳ
Lời mở đầu

Các điều khoản Hiến pháp
IIIIIIIVVVIVII

Các tu chính án Hiến pháp
Đạo luật Nhân quyền
IIIIIIIVV
VIVIIVIIIIXX

Các tu chính án sau
XI ∙ XII ∙ XIII ∙ XIV ∙ XV
XVI ∙ XVII ∙ XVIII ∙ XIX ∙ XX
XXI ∙ XXII ∙ XXIII ∙ XXIV ∙ XXV
XXVI ∙ XXVII