Bước tới nội dung

Bản mẫu:Db-imagepage

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được dùng để gắn thẻ các trang cần xóa nhanh theo quy định Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh, đặc biệt là Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh. Có một bản mẫu riêng cho từng tiêu chí và hãy ndash; xem bảng bên phải.

This template places the page into the category: Thể loại:Chờ xóa.

Cách sử dụng

Bản mẫu nên được đặt ở đầu trang cần xóa.

Tham số

{{db-imagepage}}

Đây là dạng cơ bản nhất của bản mẫu.

{{db-imagepage|bot=ExampleBot}}

Wikipedia:Robot sẽ đặc tả tham số |bot= để thông báo cho quản trị viên thẩm định rằng trang đã được gắn nhãn tự động.

Xem thêm