Bước tới nội dung

Bản mẫu:Db-đh1

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(Đổi hướng từ Bản mẫu:Db-redirnone)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

This template is used to tag pages for speedy deletion under the Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh, specifically Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh. There is a separate template for each criterion – see the table to the right.

This template places the page into the categories: Thể loại:Chờ xóa and Category:Candidates for speedy deletion as inappropriate cross-namespace redirects.

Usage

The template should be placed at the top of the page to be deleted.

Parameters

{{db-r2}}

This is the most basic form of the template.

{{db-r2|bot=ExampleBot}}

Wikipedia:Robot will specify the |bot= parameter to notify the reviewing admin that the page was tagged by an automated process.

Author notification

If you nominate a page for deletion under this criterion, please consider placing the following code:

{{thế:rediruser-warn|PageName|header=1}}

...on the User talk page of the main contributor(s) to the page, replacing PageName with the name of the page being marked for deletion. This will display the following Wikipedia:Danh sách bản mẫu/Thảo luận thành viên:

==Đề nghị xóa nhanh [[:{{{1}}}]]==

Một bản mẫu đã được đặt lên trang [[:{{{1}}}]] nhằm yêu cầu xóa nhanh trang này khỏi Wikipedia. Điều này đã được hiện theo tiêu chí ĐH3 của tiêu chí xóa nhanh, vì nó là một trang đổi hướng từ không gian tên bài viết tới một không gian tên khác mà không phải là không gian tên Thể loại, Bản mẫu, Wikipedia, Trợ giúp, hoặc Cổng thông tin.

Nếu bạn nghĩ trang này không nên bị xóa vì lý do này, bạn có thể phản đối xóa nhanh bằng cách [[:{{{1}}}|truy cập trang này]] và nhấp vào nút có dòng chữ "Phản đối yêu cầu xóa nhanh". Điều này sẽ cho bạn cơ hội để giải thích tại sao bạn tin rằng trang không nên bị xóa. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng một khi một trang được gắn thẻ để xóa nhanh, nó có thể bị xóa ngay lập tức. Vui lòng không tự mình xóa thẻ xóa nhanh khỏi trang, nhưng đừng ngần ngại thêm bổ sung thêm thông tin nhằm phù hợp với quy định và hướng dẫn của Wikipedia.

Xem thêm