Bản mẫu:Div col

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]
CSS3 multiple-column layout
browser support
Internet
Explorer
Firefox Safari Chrome Opera
≤ 9 ≤ 1.0 ≤ 2 N/A ≤ 11.0
≥ 10
(2012)
≥ 1.5
(2005)
≥ 3
(2007)
≥ 1
(2008)
≥ 11.1
(2011)

{{Div col}} (or {{start div col}}), together with {{div col end}} (or {{end div col}}), is used to make a list into columns. It automatically breaks each column into an equal space, meaning, for instance, it isn't necessary to work out the halfway point between two columns. The template also offers options to set a smaller (90%) font-size (|small = yes), place vertical lines ("rules") between the columns (|rules = ) and to add other custom styling (|style = ).

{{Div col}} can create multiple columns in web browsers which support one of the following CSS properties:

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

|cols = or first unnamed parameter 
(Now deprecated, as colwidth below is better suited to flexible formatting for a variety of display screen sizes (from mobile phones, tablets, etc to widescreen cinema-style displays))
Specifies the number of columns (default 2).
|colwidth = or second unnamed parameter 
Specifies the minimum width of the columns and determines automatically the number of columns based on screen width (i.e. more columns will be shown on wider displays). Overrides cols.
|rules =  
Adds vertical lines ("rules") between the columns if set to yes or some CSS styling (e.g. 1px dashed blue;).
|small =  
Specifies small font size (90%) if set to yes.
|style =  
CSS styling to apply to the columns.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

{{Div col}}  [or {{Start div col}}]
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}  [or {{End div col}}]
Kết quả
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
{{Div col|3}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}
Kết quả
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
{{Div col||10em}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}
Kết quả
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
{{Div col|rules=yes}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}
Kết quả
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
{{Div col|small=yes}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}
Kết quả
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

TemplateData[sửa mã nguồn]

See main template page.

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Các bản mẫu dùng để tạo cột[sửa mã nguồn]

Họ bản mẫu Loại Hỗ trợ
bảng wiki?dagger
Bắt đầu cột Ngắt giữa các cột Kết thúc cột
"Col-begin" Table {{Col-begin}}
hoặc {{Col-begin-small}}
{{Col-break}}
{{Col-end}}
hoặc {{End}}
"Columns" Table Không {{Columns}}
"Multicol" Table Không {{Multicol}} {{Multicol-break}} {{Multicol-end}}
"Col-float" CSS float {{Col-float}} {{Col-float-break}} {{Col-float-end}}
"Columns-start" CSS float {{Columns-start}} {{Column}} {{Columns-end}}
"Div col" CSS columns {{Div col}}
– {{Columns-list}}
{{Div col end}}

daggernghĩa là họ bản mẫu này có hoạt động được cùng với các mã wiki {| | || |- |} được dùng để tạo bảng không? Nếu không, để tạo bảng, bạn cần phải dùng các bản mẫu thay thế {{(!}}, {{!}}, {{!!}}, {{!-}}, {{!)}}; hoặc các thẻ HTML <table>...</table>, <tr>...</tr>….

TemplateData[sửa mã nguồn]

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Div col

Phá vỡ một danh sách vào cột. Nó tự động phá vỡ mỗi cột một không gian như nhau, do đó bạn không có tay để tìm điểm nửa trên hai cột. Danh sách này được đóng lại với {{div col end}}.

Tham số bản mẫu

Tham số Miêu tả Kiểu Trạng thái
cols cols1

Chỉ định số lượng cột.

Mặc định
2
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
String tùy chọn
colwidth colwidth2

Xác định chiều rộng của cột, và xác định động số lượng các cột dựa trên màn hình rộng; nhiều cột sẽ được hiển thị trên màn hình rộng hơn. Điều này sẽ ghi đè các thiết lập 'cols'.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
String tùy chọn
rules rules

Sản xuất quy định theo chiều dọc giữa các cột nếu thiết lập để có.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
String tùy chọn
small small

Chỉ định kích thước phông chữ nhỏ (90%) nếu thiết lập để có.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
String tùy chọn
style style

Chỉ định bất kỳ phong cách tùy chỉnh.

Mặc định
trống
Ví dụ
trống
Giá trị tự động
trống
String tùy chọn