Bước tới nội dung

Bản mẫu:Dongthuan

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đã đạt được đồng thuận

Tài liệu bản mẫu

Xem thêm

Biểu tượng chèn vào bình luận theo hình ảnh và màu sắc

[sửa mã nguồn]

Tất cả bản mẫu liệt kê dưới đây đều có thể chèn vào khung như bản mẫu {{Resolved}} bằng cách sử dụng {{Resbox}}.

Dấu check xanh lá
  {{Tick2}}
{{Tick3}}
 Đã bổ sung {{Implemented}}
check Đã bổ sung một phần {{PImplemented}}
Đã giải quyết {{Resolved mark}}
Đã giải quyết {{Resolved mark large}}
Đã chấp thuận {{Accepted}}
 Đồng ý {{Agree}}
Đã chấp thuận {{Approved}}
Đã kiểm tra {{Checked}}
Đã kiểm tra {{Checked2}}
 Đã xác minh {{Verified}}
Đã hiệu đính {{Proofread}}
Hoàn thành {{Completed}}
Conditional yesCY {{Conditional yes}}
Đã xác nhận {{Confirmed}}
Đã xác nhận với tài khoản thành viên, Không xác nhận cho địa chỉ IP. {{Confirmed-nc}}
 Không phân biệt được về mặt kỹ thuật {{Tallyho}}
Mọi tài khoản rối đã bị dán nhãn và cấm sửa đổi. Kết thúc vụ này. {{Blockedtaggedclosing}}
Green tickY {{Check mark}}
☑Y {{Tick}}
Đã giúp đỡ {{Helped}}
☑YXong {{Done}}
 Xong {{Done2}}
☑YĐã hoàn tất tác vụ. {{Donetask}}
Đã đạt được đồng thuận {{Dongthuan}}
☑YXong - theo một cuộc thảo luận đề xuất xóa, bài viết đã được phục hồi theo yêu cầu. {{Unprod}}
Đã phản hồi trên trang thảo luận của thành viên. {{Autp}}
Đã phản hồi tại trang liên quan. {{Responded}}
  Hợp nhất xong. {{Merge done}}
{{Marked}}
 Xong {{Done-t}}
 Bỏ qua {{Pass}}
Green tickY {{Aye}}
 Đúng vậy {{Yes check}}
Green tickY {{Y&}}
Dấu gạch chéo
Red XN {{X mark big}}
KhôngN {{Cross}}
{{Cross2}}
KhôngN Đề xuất này đã hết hiệu lực {{Expired}}
KhôngN Đã xóa {{Deleted}}
Chưa xong {{Not done}}
KhôngN Không thực hiện {{Không thực hiện}}
KhôngN Không thực hiện và sẽ không thực hiện {{Not done not likely}}
KhôngN Quá cũ {{Stale-small}}
Đã từ chối {{Smallrejected}}
NoN {{X mark}}
Red XN {{Nay}}
 Không {{No mark}}
 Không vượt qua {{No pass}}
 Chưa xong {{Not done-t}}
 Không thành công {{Fail}}
Red XN {{N&}}
NoN {{X mark-n}}
X'ed box {{Xed box}}
Đã hủy {{Cancelled}}
Đã xóa {{Deleted-image}}
Đã từ chối trước đó {{Already declined}}
Đã cấm {{Opblocked}}
Đã cấm người dùng {{User-blocked}}
Không phải lỗi {{Notabug}}
Chưa sửa xong {{Notfixed}}
Không sửa {{Won't fix}}
Tôi rút lại đề cử của mình {{Withdraw}}
Không có bằng chứng kỹ thuật {{Nojoy}}
 Không liên quan {{Unrelated}}
Red XN Lạc đề {{Off-topic talk}}
Dấu check đen
Đã xong trước đó {{Already done}}
Đã giải quyết {{Resolved1}}
YesY {{Check mark-n}}
checked box {{Checked box}}
Dấu check vàng
YesY {{Yellow tick}}
yellow tickY Xong phân nửa {{Half done}}
Y Xong một phần {{Partly done}}
 Xong một phần {{Partly done-t}}
Dấu check xanh dương
Xong một phần {{Semi-done}}
Đã sửa {{Fixed}}
Người báo lỗi đã sửa {{Fixed by reporter}}
Chờ giải quyết {{Bug pending}}
Đã giải quyết {{Bug resolved}}
 Đã cấm và dán nhãn {{Blockedandtagged}}
Đã cấm nhưng chưa dán nhãn {{Blockedwithouttags}}
Đã cấp quyền miễn cấm IP {{Ipbedone}}
 Đã cấm IP {{IPblock}}
Đã cấm proxy {{Pblock}}
Đã cấm nhiều proxy {{Psblock}}
Đã cấm dải {{Rblock}}
Dấu trừ
Đóng {{Close}}
no Từ chối {{Denied}}
 Phản đối {{Disagree}}
no Không chấp thuận {{Unapproved}}
Bản mẫu:NotBug {{NotBug}}
Bản mẫu:Duplicate bug {{Duplicate bug}}
Vô hiệu {{Invalid}}
Từ chối {{Declined}}
no Không tác vụ {{No action}}
 Miễn bình luận {{Nocomment}}
 Không cần thiết {{Unnecessary}}
 Miễn bình luận về những việc liên quan đến (các) địa chỉ IP {{Nc}}
minus Đã loại bỏ {{Removed}}
Dấu cộng
Đã thêm {{Added}}
Đã đăng tải {{Posted}}
 Có hiệu quả với tôi {{Works for me}}
 Có thể {{Likely}}
 Rất có thể {{Highly likely}}
 Thư ký xác nhận {{Endorse}}
 Thư ký từ chối {{Decline}}
Thư ký từ chối - Theo chính sách riêng tư, Checkuser không gắn tài khoản với IP. {{Decline-IP}}
Kiểm định viên tán thành {{Cu-endorsed}}
 Kiểm định viên từ chối {{Cudecline}}
 Loại khỏi danh sách {{Delisted}}
 Không xác định được {{Inconclusive}}
Không thích hợp {{N/A icon}}
Dấu trung lập
Đóng {{Bug closed}}
Mới {{Bug new}}
 Cần thêm quan điểm thứ hai {{GA2ndopinion}}
Dấu rẽ phải tím
Đã hoãn {{Deferred}}
Bản mẫu:Deferabusefilter {{Deferabusefilter}}
Bản mẫu:Deferblack {{Deferblack}}
Bản mẫu:Defermetablack {{Defermetablack}}
Bản mẫu:Deferrsn {{Deferrsn}}
Bản mẫu:Deferspam {{Deferspam}}
Bản mẫu:Deferspambot {{Deferspambot}}
Bản mẫu:Deferwhite {{Deferwhite}}
Đồng hồ đơn giản
 Yêu cầu chờ giải quyết {{PendingRequest}}
Đang chờ {{On hold}}
Đang chờ đến {{OnHoldUntil}}
Đồng hồ
 Yêu cầu bị tạm hoãn {{ProposalOnHold}}
Đang xem xét yêu cầu. {{Reviewing request}}
 Đang chờ bảo quản viên thực hiện {{Awaitingadmin}}
ClockC {{Await}}
 Để sau {{Later}}
 Sẽ thực hiện {{Tobedone}}
 Đang thảo luận... {{Discussing}}
Đang thực hiện... {{Doing}}
 [[User:|]] đang làm... {{Isdoing}}
clock Bắt đầu làm {{Started}}
clock Đang tiến hành {{Inprogress}}
 Đang kiểm tra... {{Checking}}
 Đang duyệt lại... {{Reviewing}}
Dấu ghi chú
 Cần thảo luận {{NeedsDiscussion}}
 Ghi chú: {{Note2}}
 Ghi chú: {{A note}}
 Lời nhắn của bảo quản viên: {{Administrator note}}
 Đã phân công {{Bug assigned}}
Dấu chấm than
 Ưu tiên cao độ {{High priority}}
Nota bene* {{N.b.}}
Khẩn cấp: {{Urgent}}
exclamation mark- {{Bang}}
Yêu cầu sớm thực hiện lưu trữ... {{Archive now}}
Lời nhắn của hành chính viên: {{Bureaucrat note}}
Lời nhắn của kiểm định viên: {{CUnote}}
Đã ghi nhận {{Bug acknowledged}}
Đã xác nhận {{Bug confirmed}}
Bình luận: {{Comment}}
Nhắc nhớ lại {{Remind}}
Lưu ý: {{Remark}}
 Ghi chú của thư kí: {{Clerk-Note}}
Ghi chú của biên tập viên: {{Editor-Note}}
 Ghi chú của người đổi tên: {{Renamer note}}
Ghi chú của điều phối viên: {{Coordinator-note}}
Dấu hỏi
question mark Đề xuất {{Suggestion}}
? Có thể {{Maybe-t}}
question mark Có thể {{Maybe-i}}
Question? {{Qmark}}
Question? {{Question mark}}
{{InfoNeeded}}
Chưa thực hiện lúc này {{Not done for now}}
Không chắc {{Not sure}}
Không chắc. {{Notsure}}
 Đang điều tra {{Investigating}}
Câu hỏi: {{Question}}
Câu hỏi: {{Question|label=foo}}
 Cần thêm thông tin {{MoreInfo}}
Cần phản hồi {{Bug feedback}}
Bóng đèn
Light bulb iconB {{Bulb}}
Flashing bulbB {{Bulb2}}
Ý tưởng: {{Idea}}
light bulb Đề xuất mới {{NewProposal}}
Cười
Cảm ơn {{Thank you}}
 Cảm ơn nhiều lắm! {{Thank you very much}}
Smiley Không có chi! {{You're welcome}}
Smiley Xin lỗi! {{Sorry}}
 Cảm ơn nhé {{Thank}}
Cảm ơn {{WikiThanks}}
Dấu hiệu tay
Thumbs down icon {{Thumbs down}}
Thumbs up {{Thumbs up}}
thumbs up Tuyệt! {{Great}}
👍 Like {{Like}}
Dislike {{Dislike}}
ω Đang chờ {{Awaiting}}
 Bình luận. {{Commentvote}}
Bản mẫu:Bug dupe {{Bug dupe}}
Hợp nhất {{Clerk-Note-merged}}
bug   Lỗi mới {{NewBug}}
Bản mẫu:BugFixed {{BugFixed}}
copy   Đề xuất trùng lặp {{DuplicateProposal}}
shuffling arrows Đề xuất nằm ngoài mục tiêu {{ProposalOutOfScope}}
 Đã xuất sang Commons {{Moved to commons}}
Orz... {{Orz}}
 Có thể {{Possibly}}
eye Đã đọc và sẽ trả lời sau {{Read}}
flag Nguy hiểm {{Redflag}}
trash Thừa {{Redundant symbol}}
recycle Đã mở lại {{Reopened}}
@Example: {{Reply to}}
arrow Đã lùi sửa {{Reverted}}
lens Đang duyệt bài {{Twomanrule}}
Bản mẫu:UnderReview {{UnderReview}}
Facepalm Bưng mặt {{Facepalm}}
Yes Đã gửi {{Sent}}
 Theo định đề cầu tuyết {{Snow}}
Bản mẫu:Stale GAN {{Stale GAN}}
Bản mẫu:SULcheck {{SULcheck}}
 Việc cần làm {{ToDo}}
eraser Đã hoàn tác {{Undone}}
 Đã tải lên {{Uploaded}}
⚠ Cảnh báo {{Warnsign}}
 Đã rút lại yêu cầu {{Withdrawn}}
 Đang làm việc {{Working}}
 Wikipedia không phải là quả cầu tiên tri. {{WPcrystalball}}
 Có khả năng {{Possible}}
 Bất khả thi {{Impossible}}
 Không chắc lắm (giữa chắc và dường như) {{Possilikely}}
 Không chắc {{Unlikely}}
 Tôi thấy giống một con vịt {{Duck}}
 Tôi nghe như có tiếng vịt đang quàng quạc vào loa {{Megaphoneduck}}
 Tiếng vịt kêu được phóng đại hết cỡ {{Megaphoneduck|ultimate}}
 Thư ký yêu cầu: {{Clerk Request}}
 Đã sắp xếp lại {{Relisted}}
 Không có tài khoản ngầm nào lộ diện ngay được {{Nosleepers}}
 Cần đánh giá bằng chứng hành vi {{Behaviour}}
 Đang chờ {{StaleIP}}
Kiểm định viên Bóng Ma thuật số 8 nói: {{8ball}}
crystal ball CheckUser không phải là một quả cầu tiên tri {{Crystalball}}
fish CheckUser không phải để câu cá {{Fishing}}
 CheckUser không phải là cây đũa phép {{Pixiedust}}
¯\_(ツ)_/¯ {{Shrug}}
( ͡° ͜ʖ ͡°) {{Lenny}}
(╯°□°)╯︵ ┻━┻ {{Table flip}}
 Wikipedia là một sản phẩm đang hoàn thiện. {{Workinprogress}}

Multi-sign templates

[sửa mã nguồn]

The following templates implement several icons: