Bản mẫu:Edit filter warning

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

 • |filter= số lượng bộ lọc sử dụng thông báo này, nếu nhiều bộ lọc sử dụng nó, hãy sử dụng |filter2=, |filter3=, v.v, tối đa 5. Chỉ hiển thị trong giao diện AbuseFilter.
 • |action= – loại bộ lọc. Giá trị có thể chấp nhận là warn disallow deauto block degroup.
 • |friendly=yes thay đổi một chút hiển thị để ít cắn hơn một chút.
 • |text= nội dung của thông báo.

Ví dụ

{{edit filter warning
 |action  = warn
 |friendly = yes
 |text   = You've done something unconstructive, but we don't want to bite you
}}
{{edit filter warning
 |action  = warn
 |friendly = 
 |text   = You've done something unconstructive, and we're more sure it's a Bad Idea
}}
{{edit filter warning
 |action  = disallow
 |friendly = yes
 |text   = You've done something unconstructive and we're stopping you, but we don't want to bite you
}}
{{edit filter warning
 |action  = disallow
 |friendly = 
 |text   = You've done something unconstructive and we're stopping you, more forcefully
}}
{{edit filter warning
 |action  = block
 |friendly = 
 |text   = We're blocking you
}}
{{edit filter warning
 |action  = deauto
 |friendly = 
 |text   = Autoconfirmed revoked
}}
{{edit filter warning
 |action  = degroup
 |friendly = 
 |text   = Bye bye groups
}}