Bước tới nội dung

Bản mẫu:End tab

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

{{Start tab}} có thể được sử dụng để tạo ra một giao diện thẻ cho sử dụng trên các cổng thông tin và các dự án, các trang trợ giúp và các trang thành viên. Nó không nên được sử dụng trong bài viết của chính mình.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{Start tab
| freeform-n     =
| link-n       =
| link2-n       =
| link3-n       =
| link4-n       =
| link5-n       =
| tab-n        =
| frame        = 
| border       = 
| off tab color    = 
| on tab color    = 
| rounding      = 
| tab alignment    = 
| image-       = 
| tab font-size    = 
| nowrap       = 
| tab spacing percent = 
| preums       = 
}}

Các thông số[sửa mã nguồn]

freeform-n
Thiết lập freeform-n = yes cho phép mã tùy ý trong mục tab-n của tab đó chứ không phải chỉ là văn bản thuần và một liên kết. Xem bên dưới. Khi sử dụng thuộc tính freeform, thuộc tính link vẫn còn trống rỗng; cho ví dụ:
| freeform-1     = yes
| tab-1        = [http://www.nytimes.com/ ''Báo New York Times'']
| link-1       = 
link-n
Vị trí liên kết thẻ, trong đó "n" là số thẻ lên đến 20.
link2-n
Vị trí liên kết thẻ thứ 2, trong đó "n" là số thẻ lên đến 20. (chỉ áp dụng khi sử dụng freeform-n)
link3-n
Vị trí liên kết thẻ thứ 3, trong đó "n" là số thẻ lên đến 20. (chỉ áp dụng khi sử dụng freeform-n)
link4-n
Vị trí liên kết thẻ thứ 4, trong đó "n" là số thẻ lên đến 20. (chỉ áp dụng khi sử dụng freeform-n)
link5-n
Vị trí liên kết thẻ thứ 5, trong đó "n" là số thẻ lên đến 20. (chỉ áp dụng khi sử dụng freeform-n)
tab-n
Tên thẻ, trong đó "n" là số thẻ lên đến 20.
 • Số lượng tối đa của các thẻ có sẵn là 20.
 • Để sử dụng tính năng trang tiếp theo, trang kết thúc với bản mẫu {{End tab}}.

Mỗi thẻ cần một thuộc tính link với tiêu đề của trang nó đề cập đến, và một thuộc tính tab với một nhãn cho thẻ. Nếu tiêu đề trang hiện hành phù hợp với một link sau đó thẻ đó sẽ được theo kiểu khác. Thuộc tính freeform có thể được sử dụng với bất kỳ thẻ (ví dụ |freeform-2=yes để cho phép cho một nhãn freeform với nhiều liên kết nội bộ và bên ngoài nếu mong muốn; cách khác, văn bản trong tab được sử dụng như một liên kết wiki đến trang được chỉ định bởi link.

Tùy chọn bổ sung:

frame
Thiết lập yes để thêm một trang khung bên dưới các thẻ. Điều này có thể được đóng lại bằng cách thêm <div></div> đến cuối trang, hoặc bất cứ nơi nào khác bạn muốn khung để đóng.
frame color
Màu nền cho khung. Mặc định là trên thẻ màu.
border
Kiểu viền.
off tab color
Màu sắc của các thẻ hiện đang chọn.
on tab color
Màu sắc của thẻ đã chọn hiện thời.
rounding
Thêm hiệu ứng làm tròn các cạnh của hộp thẻ.
tab alignment
Ghi đè lên liên kết của tiêu đề thẻ (left/center/right).
image-(N°)
Tên của hình ảnh tùy chọn (thiết lập đến 20px) để đặt bên cạnh tiêu đề thẻ.
tab font-size
Ghi đè lên kích thước phông chữ của văn bản trong thẻ.
nowrap
Ngăn chặn các tên dài từ gói trên mỗi thẻ.
tab spacing percent
Ghi đè lên chiều rộng giữa các thẻ.
preums
Bên trong chỉ sử dụng trên bản mẫu:Page tabs

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

Ví dụ cho Wikipedia:Dự án Điền kinh:

{{Start tab
| tab-1 = Trang hiện tại
| link-1 = Bản mẫu:Start tab
| tab-2 = Dự án
| link-2 = Wikipedia:Dự án Điền kinh
| tab-3 = Thảo luận Dự án
| link-3 = Thảo luận Wikipedia:Dự án Điền kinh
| tab-4 = Dự án Olympic
| link-4 = Wikipedia:Dự án Olympic
}}

Văn bản cho phần chính của trang đi ở đây.

{{End tab
| tab-1 = Trang hiện tại
| link-1 = Bản mẫu:Start tab
| tab-2 = Dự án
| link-2 = Wikipedia:Dự án Điền kinh
| tab-3 = Thảo luận Dự án
| link-3 = Thảo luận Wikipedia:Dự án Điền kinh
| tab-4 = Dự án Olympic
| link-4 = Wikipedia:Dự án Olympic
}}
 Trang hiện tại Dự án Thảo luận Dự án Dự án Olympic 

Văn bản cho phần chính của trang đi ở đây.


Ví dụ cho Wikipedia:Dự án Điền kinh:

{{Start tab
| tab-1     = Trang hiện tại
| link-1    = Bản mẫu:Start tab
| tab-2     = Dự án
| link-2    = Wikipedia:Dự án Điền kinh
| tab-3     = Thảo luận Dự án
| link-3    = Thảo luận Wikipedia:Dự án Điền kinh
| tab-4     = Dự án Olympic
| link-4    = Wikipedia:Dự án Olympic
| border    = 1px solid #808080
| off tab color = #f0f0ff
| on tab color = 
| rounding   = 5em
| tab alignment = center
}}

Văn bản cho phần chính của trang đi ở đây.

{{End tab
| tab-1     = Trang hiện tại
| link-1    = Bản mẫu:Start tab
| tab-2     = Dự án
| link-2    = Wikipedia:Dự án Điền kinh
| tab-3     = Thảo luận Dự án
| link-3    = Thảo luận Wikipedia:Dự án Điền kinh
| tab-4     = Dự án Olympic
| link-4    = Wikipedia:Dự án Olympic
| border    = 1px solid #808080
| off tab color = #f0f0ff
| on tab color = 
| rounding   = 5em
| tab alignment = center
}}
 Trang hiện tại Dự án Thảo luận Dự án Dự án Olympic 

Văn bản cho phần chính của trang đi ở đây.

Xem thêm[sửa mã nguồn]