Bản mẫu:Eol

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Eol tại Encyclopedia of Life

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

  1. Tìm trên eol.org đối tượng mà bạn đang nghiên cứu.
  2. Chọn vào link trang viết về đối tượng nghiên cứu.
  3. Địa chỉ trang web URL có dạng http://www.eol.org/pages/#######, trong đó "#######" chứa ký tự số.
  4. Chỉ sao chép ký tự số.
  5. Viết bản mẫu dưới định dạng:
* {{EOL|#######|label}}
trong đó "#######" là phần ký tự số vừa sao chép, với "label" là tên hiển thị trên EOL, ví dụ: Pogonomyrmex anergismus

Ví dụ minh họa[sửa mã nguồn]

  1. Tìm Nicrophorus americanus trên eol.org. Bạn nhận được trang sau: http://www.eol.org/pages/1044544
  2. Sao chép "1044544" và viết bản mẫu như sau:
{{EOL|1044544|Nicrophorus americanus}}

Kết quả thu được cho Nicrophorus americanus như sau:

Nicrophorus americanus tại Encyclopedia of Life

Typically this is a list item in the external links section (even if there is only one link), so you should add "*" in front.