Bản mẫu:Fake heading

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đề mục
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đề mục giả[sửa mã nguồn]

Bản mẫu này dùng để tạo ra một đề mục "giả", thường được sử dụng cùng với bản mẫu {{markup}} tại các trang hướng dẫn sử dụng. Đề mục giả sẽ không được thêm vào Mục lục TOC của trang. Nó được định dạng để trông hoàn toàn giống với các đề mục thật như ở các trang bài viết của Wikipedia.

Đề mục Ví dụ ngay sau dòng này cũng là một kết quả của việc sử dụng bản mẫu này.

Ví dụ
Cú pháp Kết quả
{{fake heading|sub=1|Đề mục 1}}
{{fake heading|sub=2|Đề mục 2}}
{{fake heading|sub=3|Đề mục 3}}
{{fake heading|sub=4|Đề mục 4}}
{{fake heading|sub=5|Đề mục 5}}
{{fake heading|sub=6|Đề mục 6}}
Đề mục 1
Đề mục 2
Đề mục 3
Đề mục 4
Đề mục 5
Đề mục 6