Bản mẫu:FlagIOCmedalist

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Similar to {{flagIOCathlete}}, but places the country name on a second line.

Cách sử dụng[sửa mã nguồn]

{{FlagIOCmedalist|vận động viên||đại hội}}
athlete
Any text string, usually a wikilinked name.
code
Three letter code as per List of IOC country codes
games
String of the form "<year> Summer" or "<year> Winter"

Note that the combination of code and games parameters will automatically choose the correct flag for the nation (including historical flags for nations in which they have changed over the years) and the correct wikilink to the nation's article.

Các ví dụ[sửa mã nguồn]

{{flagIOCmedalist|[[Mark Spitz]]|USA|Mùa hè 1972}}

Mark Spitz
 Hoa Kỳ

{{flagIOCmedalist|[[Hoàng Xuân Vinh]]|VIE|Mùa hè 2016}}

Hoàng Xuân Vinh
 Việt Nam

{{flagIOCmedalist|[[Nedo Nadi]]|ITA|Mùa hè 1920}} (shows historical Italian flag in use in 1920)

Nedo Nadi
 Ý

For comparison, the output of {{flagIOCathlete|[[Nedo Nadi]]|ITA|Mùa hè 1920}} is:

 Nedo Nadi (ITA)

The template gives the option to display the country code, although this is discouraged by MOS guidelines.

  • {{flagIOCmedalist|[[Nedo Nadi]]|ITA|Mùa hè 1920|code=yes}}
 Nedo Nadi
Ý (ITA)

Bản mẫu hỗ trợ[sửa mã nguồn]

  • Tên quốc gia được cung cấp bởi {{country alias|AAA}} nơi AAA là một mã quốc gia IOC.
  • Tên hình ảnh lá cờ cũng được cung cấp bởi {{country alias}}
    • Cho danh sách mã quốc gia đầy đủ có liên quan đến các tên và các lá cờ, xem Mô đun:Country alias

Xem thêm[sửa mã nguồn]

Kiểu đầu ra → Tên quốc gia Quốc gia (mã) Vận động viên (quốc gia) Quốc gia
Vận động viên
Mã quốc gia
Thế vận hội {{FlagIOC}} {{FlagIOCteam}} {{FlagIOCathlete}} {{FlagIOCmedalist}} {{FlagIOCshort}}
Đại hội Thể thao khác {{FlagIOC2}} {{FlagIOC2team}} {{FlagIOC2athlete}} {{FlagIOC2medalist}} {{FlagIOC2short}}
Thế vận hội Người khuyết tật {{FlagIPC}} {{FlagIPCteam}} {{FlagIPCathlete}} {{FlagIPCmedalist}} {{FlagIPCshort}}
Liên châu Mỹ {{FlagPASO}} {{FlagPASOteam}} {{FlagPASOathlete}} {{FlagPASOmedalist}}
Người khuyết tật Liên châu Mỹ {{FlagPPASO}}
Khối Thịnh vượng chung {{FlagCGF}} {{FlagCGFteam}} {{FlagCGFathlete}} {{FlagCGFmedalist}}
Đông Nam Á {{FlagSEAGF}} {{FlagSEAGFteam}} {{FlagSEAGFathlete}} {{FlagSEAGFmedalist}} {{FlagSEAGFshort}}
Đại hội Thể thao thế giới {{FlagIWGA}}
Đại hội Thể thao Trung Mỹ và Caribe {{FlagCAC}}
Đại hội Thể thao châu Á {{FlagOCA}}
Kiểu "Quốc gia tại giải vô địch" {{FlagATHCH}} {{FlagATHCHathlete}}
Chung {{Flag}} {{Flagteam}} {{Flagathlete}} {{Flagmedalist}}
Chung (biến thể) {{Flaglink}} {{Flaglinkmedalist}}