Bản mẫu:Format price

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

NaN

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng[sửa mã nguồn]

{{Format price|value|digits}}

Trong đó:

  • value: giá trị được định dạng và hiển thị (bắt buộc).
  • digits: số hạng cần làm tròn (đối với số nhỏ hơn một nghìn), mặc định là "2" (chữ số thập phân thứ hai) nếu để trống.

Providing non-numeric parameters, failing to provide any parameter, or providing a negative value parameter, result all in a link to the NaN article. Despite its name, this template only handles the number-formatting, not any unit symbols – consider {{currency}} for that separate feature.

Ví dụ[sửa mã nguồn]

Cách dùng sai[sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa mã nguồn]